Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2018 nr. 3

Wat betekent de wet VET voor de rolverdeling tussen netbeheerders en energieleveranciers? - Verslag NeVER bijeenkomst 5 april 2017

mr. R.M.T.M. Jaspers, mr. M. de Wit en mr. S.M. Schipper1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 5 april 2018 kwamen de leden van de NeVER bijeen op het kantoor van NautaDutilh te Rotterdam. Deze bijeenkomst stond in het teken van het op 3 april 2018 door de Eerste Kamer aangenomen voorstel voor de Wet Voortgang Energietransitie, waarbij met name de rolverdeling tussen en taken van de netbeheerder en het netwerkbedrijf werden belicht. Na een warm welkom van het grote aantal aanwezigen namens de NeVER en NautaDutilh werden de presentaties achtereenvolgens verzorgd door mevrouw Maaike Daanen (werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), de heer Frits van der Velde (werkzaam bij de Vereniging voor Energie, Milieu en Water) en de heer Henri Bontenbal (werkzaam bij Stedin). Na de presentaties volgde een levendige discussie en de middag werd afgesloten met een borrel.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inhoud wetsvoorstel Voortgang Energietransitie

2. Wetsvoorstel voortgang energietransitie; versterking monopolie of recept voor competitie?

3. Over de geest en de letter van de wet VET

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R.M.T.M. Jaspers, mr. M. de Wit en mr. S.M. Schipper1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15021

Verder in 2018 nr.3

 Voorwoord

De keuze voor het regime voor de vergunningverlening voor de bouw en exploitatie van windparken op zee staat in Nederland hoog op de agenda van de windsector en het ministerie van Economische Zaken...

 Het Britse regime voor elektriciteitsnetten op zee: veilen voor efficiency

Het Verenigd Koninkrijk is een van de Europese koplopers en een pionier op het gebied van windenergie op zee. De regulering van windenergie op zee heeft meerdere facetten waaronder het ...

 Toerekenbaarheid van kosten van schadebeperkende maatregelen aan NAM

In deze bijdrage ligt de focus op de aansprakelijkheid van NAM voor kosten van schadebeperkende maatregelen en de invloed van het gebruik van verschillende wetsartikelen op de omvang van die aan...

 Wat betekent de wet VET voor de rolverdeling tussen netbeheerders en energieleveranciers? - Verslag NeVER bijeenkomst 5 april 2017

Op 5 april 2018 kwamen de leden van de NeVER bijeen op het kantoor van NautaDutilh te Rotterdam. Deze bijeenkomst stond in het teken van het op 3 april 2018 door de Eerste Kamer aangenomen voors...