Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2018 nr. 3

Annotatie bij HR 5 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:1 en HR 5 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:12 - Verhouding tussen eigendom, opstalrecht en overeenkomst bij netwerken en transformatoren

prof. mr. J.W.A. Biemans1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Aan het begin van dit jaar heeft de Hoge Raad twee vermogensrechtelijke arresten2 gewezen over de onderlinge verhouding tussen eigendom, opstalrecht en bepaalde overeenkomsten met betrekking tot netwerken en transformatoren. Beide arresten zijn gewezen op 5 januari 2018 en zijn gewezen tussen dezelfde personen, namelijk Chemours Netherlands B.V. (voorheen handelend onder de naam Du Pont de Nemours (Nederland) B.V.) als eiseres tot cassatie (‘Chemours’), en Stedin Netbeheer B.V. als verweerster in cassatie (‘Stedin’). Het eerste arrest ziet op de in reconventie ingestelde vordering van Chemours tot verklaring voor recht dat drie bepaalde overeenkomsten in strijd zijn met de wet.3 Het tweede arrest betreft de vordering van Stedin tot veroordeling van Chemours tot het meewerken aan de vestiging van een opstalrecht met betrekking tot twee transformatoren (reële executie, art. 3:301 BW).4 Voor de beoordeling van de vordering in...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Feiten

3. Kern van de vordering in reconventie

4. Eigendom van transformatoren, omvang van het netwerk en afzonderlijke verhuur van transformatoren

4.1. Oordeel van het hof

4.2. Hoge Raad over bestanddeelvorming en de rol van begripsvorming in bijzondere wetten

4.3. Hoge Raad over verhuur

5. Gebruik door en elektriciteitsvoorziening aan een ander dan de contractspartij (huurder / afnemer) is mogelijk

6. Vordering in conventie: opstalrecht en eigendom van transformatoren

6.1. Oordeel van het hof

6.2. Oordeel van de Hoge Raad

6.3. Analyse

7. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
prof. mr. J.W.A. Biemans1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2018:12
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15020

Verder in 2018 nr.3

 Voorwoord

De keuze voor het regime voor de vergunningverlening voor de bouw en exploitatie van windparken op zee staat in Nederland hoog op de agenda van de windsector en het ministerie van Economische Zaken...

 Het Britse regime voor elektriciteitsnetten op zee: veilen voor efficiency

Het Verenigd Koninkrijk is een van de Europese koplopers en een pionier op het gebied van windenergie op zee. De regulering van windenergie op zee heeft meerdere facetten waaronder het ...

 Toerekenbaarheid van kosten van schadebeperkende maatregelen aan NAM

In deze bijdrage ligt de focus op de aansprakelijkheid van NAM voor kosten van schadebeperkende maatregelen en de invloed van het gebruik van verschillende wetsartikelen op de omvang van die aan...

 Wat betekent de wet VET voor de rolverdeling tussen netbeheerders en energieleveranciers? - Verslag NeVER bijeenkomst 5 april 2017

Op 5 april 2018 kwamen de leden van de NeVER bijeen op het kantoor van NautaDutilh te Rotterdam. Deze bijeenkomst stond in het teken van het op 3 april 2018 door de Eerste Kamer aangenomen voors...