Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2018 nr. 3

Jurisprudentie (NTE 2018/9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22)

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

mr. I. Brinkman, mr. E.A. de Vries en mr.drs. C. van der Woude

Deze rubriek bestrijkt de periode januari 2018. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die voor die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en gesignaleerd zijn.

NTE 2018/9

Gerechtshof Amsterdam

21 september 2017

ECLI:NL:GHAMS:2017:4039

inzake de heffingsambtenaar van de gemeente Zaltbommel tegen [X NV]

Gerechtshof Amsterdam

21 september 2017

ECLI:NL:GHAMS:2017:3990

inzake de heffingsambtenaar van de gemeente Maasdriel tegen [NV X]

Dit zijn twee uitspraken van het Gerechtshof Amsterdam over precariobelasting. In beide zaken gaat het om een aanslag die is opgelegd aan [X], elektriciteitsnetbeheerder in beide gemeenten, waarbij de juridische eigendom ter zake van de betreffende netten berust bij [Y], een dochtermaatschappij. ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

NTE 2018/9

Gerechtshof Amsterdam

21 september 2017

ECLI:NL:GHAMS:2017:4039

Gerechtshof Amsterdam

21 september 2017

ECLI:NL:GHAMS:2017:3990

NTE 2018/10

College van Beroep voor het bedrijfsleven

22 november 2017

ECLI:NL:CBB:2017:460

NTE 2018/11

College van Beroep voor het bedrijfsleven

18 januari 2018

ECLI:NL:CBB:2018:38

NTE 2018/12

Rechtbank Rotterdam

1 februari 2018

ECLI:NL:RBROT:2018:675

NTE 2018/13

Rechtbank Den Haag

14 februari 2018

ECLI:NL:RBDHA:2018:1513

NTE 2018/14

Raad van State

21 februari 2018

ECLI:NL:RVS:2018:616

NTE 2018/15

Gerechtshof Amsterdam

27 februari 2018

ECLI:NL:GHAMS:2018:586

NTE 2018/16

Raad van State

14 maart 2018

ECLI:NL:RVS:2018:869

NTE 2018/17

Autoriteit Consument & Markt

14 maart 2018

Besluit op bezwaar informatiedocument NC TAR (ACM/18/027959)

NTE 2018/18

Autoriteit Consument & Markt

14 maart 2018

Besluit op bezwaar GTS 2016 (ACM/16/023264)

NTE 2018/19

Autoriteit Consument & Markt

14 maart 2018

Besluit op bezwaar GTS 2017 (ACM/17/023270)

NTE 2018/20

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

27 maart 2018

ECLI:NL:GHSHE:2018:1300

NTE 2018/21

Rechtbank Rotterdam

28 maart 2018

ECLI:NL:RBROT:2018:2797

NTE 2018/22

Rechtbank Gelderland

28 maart 2018

ECLI:NL:RBGEL:2018:1578

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15022

Verder in 2018 nr.3

 Voorwoord

De keuze voor het regime voor de vergunningverlening voor de bouw en exploitatie van windparken op zee staat in Nederland hoog op de agenda van de windsector en het ministerie van Economische Zaken...

 Het Britse regime voor elektriciteitsnetten op zee: veilen voor efficiency

Het Verenigd Koninkrijk is een van de Europese koplopers en een pionier op het gebied van windenergie op zee. De regulering van windenergie op zee heeft meerdere facetten waaronder het ...

 Toerekenbaarheid van kosten van schadebeperkende maatregelen aan NAM

In deze bijdrage ligt de focus op de aansprakelijkheid van NAM voor kosten van schadebeperkende maatregelen en de invloed van het gebruik van verschillende wetsartikelen op de omvang van die aan...

 Wat betekent de wet VET voor de rolverdeling tussen netbeheerders en energieleveranciers? - Verslag NeVER bijeenkomst 5 april 2017

Op 5 april 2018 kwamen de leden van de NeVER bijeen op het kantoor van NautaDutilh te Rotterdam. Deze bijeenkomst stond in het teken van het op 3 april 2018 door de Eerste Kamer aangenomen voors...