Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2018 nr. 3

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp., D. Drankier LL.M., G.J. Kreeft LL.M., C.T. Nieuwenhout LL.M., M.T. Nieves-Zarate LL.M. en mr. T.N. Spijk-Belanova1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rapporten en overige publicaties

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.

TenneT

Jaarverslag

Op 23 februari 2018 heeft TenneT het jaarverslag over het jaar 2017 gepubliceerd. Om leveringszekerheid te garanderen en de energietransitie te bevorderen heeft TenneT in 2017 EUR 1.770 miljoen geïnvesteerd in het net in Nederland en Duitsland. Om aan deze financieringsbehoefte te voldoen heeft TenneT in 2017 zogenaamde ‘groene hybride obligaties’ uitgegeven met een waarde van EUR 1 miljard. Om de te verwachten grote hoeveelheden hernieuwbare energie in te kunnen passen in het net voorziet TenneT een investeringsbehoefte van circa EUR 28 miljard in de komende tien jaar.

In het verslag kijkt TenneT terug op het afgelopen...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rapporten en overige publicaties

TenneT

Jaarverslag

Nieuwe CEO TenneT

Offshore eiland bij IJmuiden Ver

Gasunie

Toename van de vraag naar aardgas op de koudste dag

Advies GTS over verdere verlaging van gaswinning in Groningen

Nieuwe overeenkomsten voor waterstofleiding

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Kabinetsplannen wind op zee 2024-2030

Meer bevoegdheden voor gemeenten en provincies bij besluitvorming hoogspanningstracés

Gaswinning Groningen wordt volledig beëindigd

ENTSO-G

Gezamenlijk rapport ENTSO-E en ENTSO-G over Europese scenario’s voor gas en elektriciteit

ACER

Richtsnoeren inzake hamsteren van capaciteit binnen de intra-day elektriciteitsmarkten

Europese Commissie

Tennet Duitsland

Nieuwe marktrapporten elektriciteits- en gasmarkt EU

Artikelen in andere tijdschriften

Mededelingen NeVER

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp., D. Drankier LL.M., G.J. Kreeft LL.M., C.T. Nieuwenhout LL.M., M.T. Nieves-Zarate LL.M. en mr. T.N. Spijk-Belanova1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15024

Verder in 2018 nr.3

 Voorwoord

De keuze voor het regime voor de vergunningverlening voor de bouw en exploitatie van windparken op zee staat in Nederland hoog op de agenda van de windsector en het ministerie van Economische Zaken...

 Het Britse regime voor elektriciteitsnetten op zee: veilen voor efficiency

Het Verenigd Koninkrijk is een van de Europese koplopers en een pionier op het gebied van windenergie op zee. De regulering van windenergie op zee heeft meerdere facetten waaronder het ...

 Toerekenbaarheid van kosten van schadebeperkende maatregelen aan NAM

In deze bijdrage ligt de focus op de aansprakelijkheid van NAM voor kosten van schadebeperkende maatregelen en de invloed van het gebruik van verschillende wetsartikelen op de omvang van die aan...

 Wat betekent de wet VET voor de rolverdeling tussen netbeheerders en energieleveranciers? - Verslag NeVER bijeenkomst 5 april 2017

Op 5 april 2018 kwamen de leden van de NeVER bijeen op het kantoor van NautaDutilh te Rotterdam. Deze bijeenkomst stond in het teken van het op 3 april 2018 door de Eerste Kamer aangenomen voors...