Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2018 nr. 4

De intellectuele eigendom op de ROZ-modellen

mr. A. van der Hilst1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De vereniging Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) brengt op regelmatige basis modelcontracten uit ten behoeve van de verhuur van woonruimte, winkelruimte, kantoorruimte en autoboxen/parkeerplaatsen (hierna: de ROZ-modellen). In de ROZ-modellen worden de meest wezenlijke rechten en verplichtingen van verhuurders en huurders uitvoerig geregeld. De ROZ stelt de ROZ-modellen op haar website beschikbaar ten behoeve van alle huurders en verhuurders van vastgoed en deze modellen hebben te gelden als 'dé standaard' binnen de verhuurpraktijk.2

In de aanhef van de ROZ-modellen3 is de volgende tekst opgenomen: ‘Verwijzing naar dit model en het gebruik ervan zijn uitsluitend toegestaan, indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. Toevoegingen en afwijkingen dienen bij voorkeur te worden opgenomen onder het hoofd 'bijzondere bepalingen'.’4

De ROZ-modellen worden door vee...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Intellectuele eigendom en auteursrecht

3. Relevante bepalingen en begrippen uit de Aw

4. Overdracht en licentie

5. Opvolgen aanwijzing ROZ en implicaties schending daarvan

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A. van der Hilst1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15087

Verder in 2018 nr.4

 Voorwoord

Hoewel cryptocurrency voor veel mensen, waaronder voor mijzelf, nog toekomstmuziek lijkt te zijn, dringt deze technologische ontwikkeling onze juridische praktijk als vanzelf binnen. De Rechtbank A...

 Verificatie van vorderingen die na faillissement ontstaan aan banden gelegd

In 2004 wees de Hoge Raad het arrest Circle Plastics[2] waarin het bekende ‘toedoencriterium’ werd geformuleerd, dat gold voor de vaststelling van boedelschulden. In 2013 ging de Hoge R...

 De betekenis van het tuchtrechtelijk oordeel in het civiel aansprakelijkheidsrecht

De huurder of verhuurder kan bij het aangaan, het uitvoeren of het beëindigen van een huurovereenkomst worden bijgestaan door een deskundige, zoals een makelaar, advocaat, accountant of gerechts...

 De intellectuele eigendom op de ROZ-modellen

De vereniging Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) brengt op regelmatige basis modelcontracten uit ten behoeve van de verhuur van woonruimte, winkelruimte, kantoorruimte en autoboxe...

 Huurbeëindiging wegens renovatie en een rendementsverbetering. Worden de touwtjes aangetrokken?

De aanleiding voor dit artikel is een aantal recente uitspraken met betrekking tot huuropzeggingen op grond van dringend eigen gebruik in de vorm van renovatie (en in het verlengde daar...