Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 10

Opstalvergoeding einde erfpacht verdient een beter fundament. Reactie op artikel ‘De opstalvergoeding bij groene erfpacht’

drs. K.M. de Lange1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In ‘De opstalvergoeding bij groene erfpacht’2 bespreken Albert van Gellicum en Peter van Arnhem hoe de opstalvergoeding bij het einde van een tijdelijk erfpachtrecht naar hun mening moet worden bepaald. In deze bijdrage probeer ik een fundament te leggen onder de discussie over de opstalvergoeding einde erfpacht. Hiervoor beschrijf ik achtereenvolgens de verdeling tussen de verschillende vermogensbestanddelen bij erfpacht, het juridisch kader bij de vermogensverdeling en hoe de marktwaarde van de opstal bepaald kan worden. Ik sluit af met enkele samenvattende conclusies.

Ik richt mij in deze bijdrage op commercieel vastgoed.3 Bij erfpacht met particulieren zijn er meer restricties bij de vergoeding einde erfpacht, omdat dan bijvoorbeeld ook het vraagstuk van consumentenbescherming4 aan de orde is. In deze bijdrage ga ik daar verder niet op in. De opstalvergoeding einde erfpacht kan voor niet-woonbestemmingen in de erfpa...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De vermogensverdeling bij erfpacht

3. Juridisch kader van de vermogensverdeling

4. Marktwaarde van de opstal

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. K.M. de Lange1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16923

Verder in 2021 nr.10

 Pacht als proeftuin voor kwalificatievragen

Juristen die het pachtrecht beoefenen, zal het niet zijn ontgaan: met het arrest van 20 december 2019[1] (inmiddels min of meer algemeen bekend als het Inscharing-arrest) heeft de Hoge Raad aan de ...

 Het familiestatuut: wat de boer niet kent…?

Van oudsher zijn agrarische ondernemingen vaak familiebedrijven. Dat betekent dat in deze bedrijven drie belangrijke systemen met elkaar verweven zijn, namelijk: bedrijf, familie en eigendom. Ho...

 Opstalvergoeding einde erfpacht verdient een beter fundament. Reactie op artikel ‘De opstalvergoeding bij groene erfpacht’

In ‘De opstalvergoeding bij groene erfpacht’[2] bespreken Albert van Gellicum en Peter van Arnhem hoe de opstalvergoeding bij het einde van een tijdelijk erfpachtrecht naar hun mening m...

 Nawoord bij de reactie van drs. K.M. de Lange

Art. 5:87 lid 2 BW heeft betrekking op de vergoeding aan de erfpachter bij opzegging van het recht van erfpacht wegens verzuim. De marktwaarde van het (in de regel goed vermarktbare) recht van erfp...

 Boekbespreking - Serie Burgerlijk Proces & Praktijk, Pachtprocesrecht, mr. dr. J.M.M. Menu

Een praktische beschrijving van het procesrecht in pachtzaken. Dat is wat auteur Menu beoogt en ook doet. Het boek geeft een praktische beschrijving van de procesvoering in pachtzaken, passende ...