Tijdschrift voor Curatoren 2018 nr. 4

J.M. Hummelen en M.S. Breeman, Parlementaire geschiedenis van de Faillissementswet 1896-2017, Den Haag: Boom Juridisch 2018

prof. em. B. Wessels1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Voor mij liggen drie kloeke delen, samen ruim 3 000 pagina’s, met de titel ‘Parlementaire geschiedenis van de Faillissementswet 1896-2017’. Het zijn de delen III-I, III-II en III-III. De uitgave is verzorgd door J.M. Hummelen en M.S. Breeman, in het dagelijks leven advocaten in Amsterdam. De uitgever is Boom Juridisch Den Haag. De redacteuren verzorgden in 2016 ook een heruitgave van de in insolventiekringen bekende delen Van der Feltz I en II, uit 1896 en 1897, ruim 120 jaar geleden verschenen met de titel ‘Geschiedenis van de Wet op het Faillissement en de Surséance van Betaling’. Beide delen werden verzorgd door Mr. G.W. Baron van der Feltz (1853-1928), liberaal Eerste Kamerlid uit Assen, die in 1921 overstapte naar de Vrijheidsbond. Hij produceerde een (ondertitel bij de beide delen) ‘Volledige verzameling van regeeringsontwerpen, gewisselde stukken, gevoerde beraadslagingen enz.’ Ten tijde van de samenstelling van deze boeken was hij substituut-griffier bij de rechtba...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. em. B. Wessels1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15155

Verder in 2018 nr.4

 J.M. Hummelen en M.S. Breeman, Parlementaire geschiedenis van de Faillissementswet 1896-2017, Den Haag: Boom Juridisch 2018

Voor mij liggen drie kloeke delen, samen ruim 3 000 pagina’s, met de titel ‘Parlementaire geschiedenis van de Faillissementswet 1896-2017’. Het zijn de delen III-I, III-II en III-III. De uitg...

 Inlichtingen- en medewerkingsplicht, nemo tenetur en wilsafhankelijk materiaal

Ingevolge de Faillissementswet heeft een gefailleerde een inlichtingen- en medewerkingsplicht jegens de curator, welke verplichtingen kunnen worden afgedwongen. Hierdoor bestaat het ris...

 Verrekening boedelschuld met boedelvordering - Opmerkingen naar aanleiding van rechtbank Rotterdam 1 augustus 20181

In de procedure die heeft geleid tot het vonnis van 1 augustus 2018 van de rechtbank Rotterdam is onder meer de vraag aan de orde of in die aangelegenheid een boedelschuld, die het gev...

 Overzicht rechtspraak juni, juli en augustus 2018

Rechtbank Limburg, 12 juni 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:7558X is op 19 mei 2015 failliet verklaard. Hij verzoekt om opheffing van het faillissement onder het gelijktijdig uitspreken van de toepassing v...