Tijdschrift voor Curatoren 2018 nr. 4

Overzicht rechtspraak juni, juli en augustus 2018

mr. J. Wind

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rechtbank Limburg, 12 juni 2018,
ECLI:NL:RBLIM:2018:7558

X is op 19 mei 2015 failliet verklaard. Hij verzoekt om opheffing van het faillissement onder het gelijktijdig uitspreken van de toepassing van de WSNP, omdat hij indertijd niet in staat is geweest een WSNP-verzoekschrift in te dienen (vgl. eerste voorwaarde in art. 15b Fw).

Uit het vonnis wordt niet duidelijk wanneer het art. 15b Fw-verzoek is ingediend. Wel blijkt dat de behandeling van het verzoek op 23 november 2017 en op 14 maart 2018 is aangehouden, dus zal het verzoek vóór 23 november 2017 zijn ingediend. Maar eveneens blijkt uit het vonnis dat er in het faillissement een verificatievergadering heeft plaatsgevonden op 26 juli 2017. Als het art. 15b Fw-verzoek is ingediend na 26 juli 2017 dan zou het moeten worden afgewezen; als de verificatievergadering in het faillissement heeft plaatsgevonden kan het verzoek niet (meer) worden toegewezen. Als het verzoe...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. Wind
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15158

Verder in 2018 nr.4

 J.M. Hummelen en M.S. Breeman, Parlementaire geschiedenis van de Faillissementswet 1896-2017, Den Haag: Boom Juridisch 2018

Voor mij liggen drie kloeke delen, samen ruim 3 000 pagina’s, met de titel ‘Parlementaire geschiedenis van de Faillissementswet 1896-2017’. Het zijn de delen III-I, III-II en III-III. De uitg...

 Inlichtingen- en medewerkingsplicht, nemo tenetur en wilsafhankelijk materiaal

Ingevolge de Faillissementswet heeft een gefailleerde een inlichtingen- en medewerkingsplicht jegens de curator, welke verplichtingen kunnen worden afgedwongen. Hierdoor bestaat het ris...

 Verrekening boedelschuld met boedelvordering - Opmerkingen naar aanleiding van rechtbank Rotterdam 1 augustus 20181

In de procedure die heeft geleid tot het vonnis van 1 augustus 2018 van de rechtbank Rotterdam is onder meer de vraag aan de orde of in die aangelegenheid een boedelschuld, die het gev...

 Overzicht rechtspraak juni, juli en augustus 2018

Rechtbank Limburg, 12 juni 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:7558X is op 19 mei 2015 failliet verklaard. Hij verzoekt om opheffing van het faillissement onder het gelijktijdig uitspreken van de toepassing v...