Tijdschrift voor Curatoren 2018 nr. 4

Verrekening boedelschuld met boedelvordering - Opmerkingen naar aanleiding van rechtbank Rotterdam 1 augustus 20181

mr. J. Wind2

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In de procedure die heeft geleid tot het vonnis van 1 augustus 2018 van de rechtbank Rotterdam is onder meer de vraag aan de orde of in die aangelegenheid een boedelschuld, die het gevolg was van een met succes door de curator ingeroepen pauliana ex art. 47 Fw, met een boedelschuld, te weten de verschuldigde huur over de opzegtermijn, verrekend kon/mocht worden. De rechtbank heeft dat beroep op verrekening afgewezen.

De onderbouwing van de afwijzing door de rechtbank is onjuist. Wanneer verrekening wel/niet is toegestaan blijkt niet alleen uit de jurisprudentie, maar kan ook inzichtelijk worden gemaakt door een rekenkundige benadering.

Hierna zal het vonnis, voor zover het betrekking heeft op de verrekening, worden besproken, waarbij jurisprudentie aan de orde komt en de rekenkundige benadering.

2. De casus

R Holding BV is enig aandeelhouder/bestuurder van R BV en tevens van X BV. Enig aandeelhouder/bestuurder van X BV is Y.

S...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De casus

3. Opmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. Wind2
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15157

Verder in 2018 nr.4

 J.M. Hummelen en M.S. Breeman, Parlementaire geschiedenis van de Faillissementswet 1896-2017, Den Haag: Boom Juridisch 2018

Voor mij liggen drie kloeke delen, samen ruim 3 000 pagina’s, met de titel ‘Parlementaire geschiedenis van de Faillissementswet 1896-2017’. Het zijn de delen III-I, III-II en III-III. De uitg...

 Inlichtingen- en medewerkingsplicht, nemo tenetur en wilsafhankelijk materiaal

Ingevolge de Faillissementswet heeft een gefailleerde een inlichtingen- en medewerkingsplicht jegens de curator, welke verplichtingen kunnen worden afgedwongen. Hierdoor bestaat het ris...

 Verrekening boedelschuld met boedelvordering - Opmerkingen naar aanleiding van rechtbank Rotterdam 1 augustus 20181

In de procedure die heeft geleid tot het vonnis van 1 augustus 2018 van de rechtbank Rotterdam is onder meer de vraag aan de orde of in die aangelegenheid een boedelschuld, die het gev...

 Overzicht rechtspraak juni, juli en augustus 2018

Rechtbank Limburg, 12 juni 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:7558X is op 19 mei 2015 failliet verklaard. Hij verzoekt om opheffing van het faillissement onder het gelijktijdig uitspreken van de toepassing v...