Tijdschrift voor Curatoren 2018 nr. 4

Inlichtingen- en medewerkingsplicht, nemo tenetur en wilsafhankelijk materiaal

mr. dr. M.L.H. Reumers1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Ingevolge de Faillissementswet heeft een gefailleerde een inlichtingen- en medewerkingsplicht jegens de curator, welke verplichtingen kunnen worden afgedwongen. Hierdoor bestaat het risico dat de gefailleerde gedwongen zichzelf incriminerende informatie openbaart aan de curator, die sinds kort expliciet een fraudesignalerende taak heeft. Uit het verbod op gedwongen zelfincriminatie volgt volgens de Hoge Raad evenwel dat afgedwongen, wilsafhankelijk materiaal, anders dan afgedwongen wilsonafhankelijke materiaal niet voor doeleinden van strafvervolging mag worden gebruikt. In dit verband wordt de curator een zorgplicht jegens de gefailleerde toegedicht, inhoudende dat hij afgedwongen wilsafhankelijk materiaal niet actief openbaart. Dit veronderstelt dat voor hem steeds helder is wanneer sprake is van wilsafhankelijk dan wel wilsonafhankelijk materiaal, welk onderscheid – zoals hieronder zal blijken – soms lastig is te maken. Wilsonaf...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Inlichtingen- en medewerkingsplicht

3. Dwangmiddel, sancties en nemo tenetur

4. Wils(on)afhankelijk

5. Zorgplicht van de curator

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. M.L.H. Reumers1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15156

Verder in 2018 nr.4

 J.M. Hummelen en M.S. Breeman, Parlementaire geschiedenis van de Faillissementswet 1896-2017, Den Haag: Boom Juridisch 2018

Voor mij liggen drie kloeke delen, samen ruim 3 000 pagina’s, met de titel ‘Parlementaire geschiedenis van de Faillissementswet 1896-2017’. Het zijn de delen III-I, III-II en III-III. De uitg...

 Inlichtingen- en medewerkingsplicht, nemo tenetur en wilsafhankelijk materiaal

Ingevolge de Faillissementswet heeft een gefailleerde een inlichtingen- en medewerkingsplicht jegens de curator, welke verplichtingen kunnen worden afgedwongen. Hierdoor bestaat het ris...

 Verrekening boedelschuld met boedelvordering - Opmerkingen naar aanleiding van rechtbank Rotterdam 1 augustus 20181

In de procedure die heeft geleid tot het vonnis van 1 augustus 2018 van de rechtbank Rotterdam is onder meer de vraag aan de orde of in die aangelegenheid een boedelschuld, die het gev...

 Overzicht rechtspraak juni, juli en augustus 2018

Rechtbank Limburg, 12 juni 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:7558X is op 19 mei 2015 failliet verklaard. Hij verzoekt om opheffing van het faillissement onder het gelijktijdig uitspreken van de toepassing v...