Tijdschrift voor Curatoren

2018 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. J. Wind

Redactie

mr. H. De Coninck-Smolders
mr. L. Krieckaert
mr. E. Loesberg
mr. dr. M.L.H. Reumers
mr. S.A.H.J. Warringa

Vaste medewerkers

Jhr. mr. J.W. Boddaert
mr. drs. R.W.A. Brunninkhuis
mr. M. M. Dellebeke
mr. J. L. van den Heuvel
mr. K. van Overloop
mr. M.C. van Genugten
mr. R. Wijn

Redactiesecretaris(sen)

mr. R. de Jong

Artikel

J.M. Hummelen en M.S. Breeman, Parlementaire geschiedenis van de Faillisseme...

prof. em. B. Wessels1

Voor mij liggen drie kloeke delen, samen ruim 3 000 pagina’s, met de titel ‘Parlementaire geschiedenis van de Faillissementswet 1896-2017’. Het zijn de delen III-I, III-II en III-III. De uitgave is verzorgd door J.M. Hummelen en M.S. Breeman, in het dagelijks leven advocaten in Amsterdam. De uitgever is Boom Juridisch Den Haag. De redacteuren verzorgden in 2016 ook een heruitgave van de in insolventiekringen bekende delen Van der Feltz I en II, uit 1896 en 1897, ruim 120 jaar geleden verschenen met de titel ‘Geschiedenis van de Wet op het Faillissement en de Surséance van Betaling’... abonneren of dit artikel kopen.

Inlichtingen- en medewerkingsplicht, nemo tenetur en wilsafhankelijk materiaal

mr. dr. M.L.H. Reumers1

Ingevolge de Faillissementswet heeft een gefailleerde een inlichtingen- en medewerkingsplicht jegens de curator, welke verplichtingen kunnen worden afgedwongen. Hierdoor bestaat het risico dat de gefailleerde gedwongen zichzelf incriminerende informatie openbaart aan de curator, die sinds kort expliciet een fraudesignalerende taak heeft. Uit het verbod op gedwongen zelfincriminatie volgt volgens de Hoge Raad evenwel dat afgedwongen, wilsafhankelijk materiaal, anders dan afgedwongen wilsonafhankelijke materiaal niet voor doeleinden van stra... abonneren of dit artikel kopen.

Verrekening boedelschuld met boedelvordering - Opmerkingen naar aanleiding v...

mr. J. Wind2

In de procedure die heeft geleid tot het vonnis van 1 augustus 2018 van de rechtbank Rotterdam is onder meer de vraag aan de orde of in die aangelegenheid een boedelschuld, die het gevolg was van een met succes door de curator ingeroepen pauliana ex art. 47 Fw, met een boedelschuld, te weten de verschuldigde huur over de opzegtermijn, verrekend kon/mocht worden. De rechtbank heeft dat beroep op verrekening afgewezen.De onderbouwing van de afwijzing door de rechtbank is onjuist. Wanneer verrekening wel/niet is toegestaan blijkt niet alleen uit de jurisprudenti... abonneren of dit artikel kopen.

Overzicht rechtspraak juni, juli en augustus 2018

mr. J. Wind

Rechtbank Limburg, 12 juni 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:7558X is op 19 mei 2015 failliet verklaard. Hij verzoekt om opheffing van het faillissement onder het gelijktijdig uitspreken van de toepassing van de WSNP, omdat hij indertijd niet in staat is geweest een WSNP-verzoekschrift in te dienen (vgl. eerste voorwaarde in art. 15b Fw).Uit het vonnis wordt niet duidelijk wanneer het art. 15b Fw-verzoek is ingediend. Wel blijkt dat de behandeling van het verzoek op 23 november 2017 en op 14 maart 2018 is aangehouden, dus zal het ve... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS