Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2018 nr. 5

Het grote belang van een proces-verbaal bij oplevering van het gehuurde; een pleidooi voor gebruik van een ‘kruisjeslijst’

mr. S. van der Kamp1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Veel discussies tussen huurders en verhuurders van bedrijfsruimte vinden hun oorsprong in gebrekkige vastlegging van de staat van oplevering. Ook realiseren partijen zich dikwijls onvoldoende gerealiseerd dat zij over bepaalde zaken afspraken moeten maken en overzien zij niet de consequenties van het achterwege laten daarvan. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van een aantal situaties die zich in de praktijk geregeld voordoen en wordt geïdentificeerd welke juridische discussies in die situaties op de loer liggen.

Typische voorbeelden:

 • Een winkelruimte wordt ‘casco’ verhuurd. Onder de (contractuele) definitie van ‘casco’ vallen geen installaties. Partijen komen overeen dat wordt opgeleverd ‘in bestaande toestand, partijen genoegzaam bekend’. Bij oplevering stelt de huurder vast dat er asbest aanwezig is in de cv-ketel. Dit moet worden gesaneerd. De huurder is van mening dat de verhuurder d...

  U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

  Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


  Verder in dit artikel:

  1. Inleiding

  2. Wettelijke kaders - welke rechtsregels spelen een rol?

  2.1. Verplichting ter beschikkingstelling gehuurde vrij van gebreken

  2.2. Wat behoort er tot het gehuurde?

  2.3. Wegbreekrecht huurder

  2.4. Opleveringsverplichting einde huur

  3. Contractuele uitgangspunten – ROZ modellen zijn spiegelbeeldig

  4. Conclusies - kruisjeslijst

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

 • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S. van der Kamp1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15181

Verder in 2018 nr.5

 Voorwoord

Op 11 oktober 2018 was het zo ver! In het Kasteel De Wittenberg vond het congres plaats dat het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte in samenwerking met uitgeverij Den Hollander heeft georgani...

 Het grote belang van een proces-verbaal bij oplevering van het gehuurde; een pleidooi voor gebruik van een ‘kruisjeslijst’

Veel discussies tussen huurders en verhuurders van bedrijfsruimte vinden hun oorsprong in gebrekkige vastlegging van de staat van oplevering. Ook realiseren partijen zich dikwijls onvol...

 Als een extra huurprijs voor een uitbreiding van het gehuurde wordt overeengekomen, kwalificeert dit dan als een nadere huurprijsvaststelling?

Op grond van art. 7:303 lid 1 BW kan een nadere huurprijsvaststelling worden gevorderd: (a) indien de huurovereenkomst voor bepaalde tijd geldt na afloop van deze overeengekomen duur en (b) in a...

 Aansprakelijkheid van de verhuurder voor door de huurder aangebrachte opstallen

Een huurder kan, al dan niet met toestemming van de verhuurder, opstallen op het gehuurde realiseren. Denk aan de realisatie van een tankstation op gehuurde grond of een tribune op ee...

 De notariële akte als executoriale titel ten behoeve van het ontruimen van het gehuurde

De theorie is eenvoudig. Na het eindigen van de huurovereenkomst is de huurder verplicht om het gehuurde weer ter beschikking van de verhuurder te stellen.[2] Oftewel: aan het einde van...