Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2018 nr. 5

Aansprakelijkheid van de verhuurder voor door de huurder aangebrachte opstallen

mr. E.H.H. Schelhaas1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een huurder kan, al dan niet met toestemming van de verhuurder, opstallen op het gehuurde realiseren. Denk aan de realisatie van een tankstation op gehuurde grond of een tribune op een gehuurd voetbalveld. De vraag rijst of de verhuurder hierbij bijzondere risico’s loopt en – zo ja – of hij deze contractueel kan uitsluiten.2 In dit artikel zal meer in het bijzonder worden ingegaan op de aansprakelijkheidsrisico’s jegens derden.3 Denk in dit kader aan een willekeurige bezoeker of voorbijganger. Hierbij is met name de (risico)aansprakelijkheid van de bezitter van een opstal van belang. In dat kader komt het arrest van de Hoge Raad van 24 november 2017 over het verband tussen het ontstaan van de schade en de uitoefening van een bedrijf in het opstal aan bod.

Van belang zijn de volgende wetsartikelen:

art. 6:174 lid 1 BW:

“De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Art. 6:174 BW

3. Jegens wie kan de verhuurder aansprakelijk zijn?

4. Opstal

5. Bezitter van de opstal, de uitzondering van art. 6:181 BW

6. Het vestigen van een van de huurovereenkomst afhankelijk opstalrecht

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E.H.H. Schelhaas1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15183

Verder in 2018 nr.5

 Voorwoord

Op 11 oktober 2018 was het zo ver! In het Kasteel De Wittenberg vond het congres plaats dat het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte in samenwerking met uitgeverij Den Hollander heeft georgani...

 Het grote belang van een proces-verbaal bij oplevering van het gehuurde; een pleidooi voor gebruik van een ‘kruisjeslijst’

Veel discussies tussen huurders en verhuurders van bedrijfsruimte vinden hun oorsprong in gebrekkige vastlegging van de staat van oplevering. Ook realiseren partijen zich dikwijls onvol...

 Als een extra huurprijs voor een uitbreiding van het gehuurde wordt overeengekomen, kwalificeert dit dan als een nadere huurprijsvaststelling?

Op grond van art. 7:303 lid 1 BW kan een nadere huurprijsvaststelling worden gevorderd: (a) indien de huurovereenkomst voor bepaalde tijd geldt na afloop van deze overeengekomen duur en (b) in a...

 Aansprakelijkheid van de verhuurder voor door de huurder aangebrachte opstallen

Een huurder kan, al dan niet met toestemming van de verhuurder, opstallen op het gehuurde realiseren. Denk aan de realisatie van een tankstation op gehuurde grond of een tribune op ee...

 De notariële akte als executoriale titel ten behoeve van het ontruimen van het gehuurde

De theorie is eenvoudig. Na het eindigen van de huurovereenkomst is de huurder verplicht om het gehuurde weer ter beschikking van de verhuurder te stellen.[2] Oftewel: aan het einde van...