Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2018 nr. 5

Hoge Raad, 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:675 Imagine Corporation B.V. c.s. / Stichting Beheer Kaya Grandi (TvHB 2018/17)

I.E. Hofhuis

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van I.E. Hofhuis

RvdW 2018/566 WR 2018/177 en conclusie A-G ECLI:NL:PHR:2018:244

Samenvatting

Gebrekenregeling, leegstand, winkelcentrum, tegenvallende bezoekersaantallen, wijziging branchering, buitengerechtelijke ontbinding, tekortkoming

De huurders huren een winkelunit in een winkelcentrum op Bonaire en exploiteren daar een winkel. Bij aanvang van de huurovereenkomst was het de bedoeling van de verhuurder om andere units in het winkelcentrum ook te verhuren met de bestemming winkelruimte. De belangstelling van retailers valt echter tegen, zodat de verhuurder noodgedwongen naar een andere invulling zoekt en de units uiteindelijk verhuurt voor kantoor en opslag. Volgens de huurders levert dit een tekortkoming van de verhuurder op. Het hof oordeelt dat van een tekortkoming geen sprake is. Daarvoor is van belang dat de verhuurder geen toezeggingen heeft gedaa...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

RvdW 2018/566 WR 2018/177 en conclusie A-G ECLI:NL:PHR:2018:244

Samenvatting

Gebrekenregeling, leegstand, winkelcentrum, tegenvallende bezoekersaantallen, wijziging branchering, buitengerechtelijke ontbinding, tekortkoming

Hoge Raad

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie

3 Beoordeling van het middel

4 Beslissing

Advocaat Generaal [1]

1 Feiten en procesverloop

2 Bespreking van het cassatiemiddel

3 Conclusie

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
I.E. Hofhuis
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2018:675
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15185

Verder in 2018 nr.5

 Voorwoord

Op 11 oktober 2018 was het zo ver! In het Kasteel De Wittenberg vond het congres plaats dat het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte in samenwerking met uitgeverij Den Hollander heeft georgani...

 Het grote belang van een proces-verbaal bij oplevering van het gehuurde; een pleidooi voor gebruik van een ‘kruisjeslijst’

Veel discussies tussen huurders en verhuurders van bedrijfsruimte vinden hun oorsprong in gebrekkige vastlegging van de staat van oplevering. Ook realiseren partijen zich dikwijls onvol...

 Als een extra huurprijs voor een uitbreiding van het gehuurde wordt overeengekomen, kwalificeert dit dan als een nadere huurprijsvaststelling?

Op grond van art. 7:303 lid 1 BW kan een nadere huurprijsvaststelling worden gevorderd: (a) indien de huurovereenkomst voor bepaalde tijd geldt na afloop van deze overeengekomen duur en (b) in a...

 Aansprakelijkheid van de verhuurder voor door de huurder aangebrachte opstallen

Een huurder kan, al dan niet met toestemming van de verhuurder, opstallen op het gehuurde realiseren. Denk aan de realisatie van een tankstation op gehuurde grond of een tribune op ee...

 De notariële akte als executoriale titel ten behoeve van het ontruimen van het gehuurde

De theorie is eenvoudig. Na het eindigen van de huurovereenkomst is de huurder verplicht om het gehuurde weer ter beschikking van de verhuurder te stellen.[2] Oftewel: aan het einde van...