Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2018 nr. 5

Hoge Raad, 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:875 Zeppelin B.V. c.s. / Soul-Inn B&B B.V. c.s. (TvHB 2018/18)

I.C.K. Mol

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van I.C.K. Mol

In cassatie op Hof Den Haag 14 februari 2017 RvdW 2018/699

Samenvatting

Kwalificatie, contractenrecht, ontbinding huurovereenkomst, huurachterstand, hennepkwekerij

De huurder en de verhuurders hebben discussie over de kwalificatie van een overeenkomst. De huurder verdedigt dat de overeenkomst een koopovereenkomst is, hetgeen de verhuurders betwisten. De huurder meent dat de koopovereenkomst nietig is en vordert terugbetaling van de koopprijs (onder aftrek van de huurachterstand). Ondertussen laat de huurder in drie huurovereenkomsten aanzienlijke betalingsachterstanden ontstaan en is in één van de gehuurde panden een hennepkwekerij geëxploiteerd. Het hof wijst een deelarrest en oordeelt dat de betreffende overeenkomst niet een koopovereenkomst is. De vordering tot terugbetaling van de koopprijs wordt dan ook afgewezen en het hof ontbindt de huurovereen...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

In cassatie op Hof Den Haag 14 februari 2017 RvdW 2018/699

Samenvatting

Kwalificatie, contractenrecht, ontbinding huurovereenkomst, huurachterstand, hennepkwekerij

Hoge Raad

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie

3 Beoordeling van het middel

4 Beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
I.C.K. Mol
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2018:875
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15186

Verder in 2018 nr.5

 Voorwoord

Op 11 oktober 2018 was het zo ver! In het Kasteel De Wittenberg vond het congres plaats dat het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte in samenwerking met uitgeverij Den Hollander heeft georgani...

 Het grote belang van een proces-verbaal bij oplevering van het gehuurde; een pleidooi voor gebruik van een ‘kruisjeslijst’

Veel discussies tussen huurders en verhuurders van bedrijfsruimte vinden hun oorsprong in gebrekkige vastlegging van de staat van oplevering. Ook realiseren partijen zich dikwijls onvol...

 Als een extra huurprijs voor een uitbreiding van het gehuurde wordt overeengekomen, kwalificeert dit dan als een nadere huurprijsvaststelling?

Op grond van art. 7:303 lid 1 BW kan een nadere huurprijsvaststelling worden gevorderd: (a) indien de huurovereenkomst voor bepaalde tijd geldt na afloop van deze overeengekomen duur en (b) in a...

 Aansprakelijkheid van de verhuurder voor door de huurder aangebrachte opstallen

Een huurder kan, al dan niet met toestemming van de verhuurder, opstallen op het gehuurde realiseren. Denk aan de realisatie van een tankstation op gehuurde grond of een tribune op ee...

 De notariële akte als executoriale titel ten behoeve van het ontruimen van het gehuurde

De theorie is eenvoudig. Na het eindigen van de huurovereenkomst is de huurder verplicht om het gehuurde weer ter beschikking van de verhuurder te stellen.[2] Oftewel: aan het einde van...