Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2018 nr. 5

Hof Den Haag, 17 april 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1103 Appellant / Geïntimeerde (TvHB 2018/19)

T.W. de Waard

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van T.W. de Waard

Samenvatting

Boete, huur bedrijfsruimte, matiging contractuele boete, verbintenissenrecht

De huurder van een winkelruimte heeft meerdere keren een betalingsachterstand laten ontstaan. De verhuurder heeft tot twee keer toe in kort geding betaling van de huurachterstand en andere boetes en kosten gevorderd. In beide gevallen zijn de huurachterstand met de daarover verschuldigde wettelijke handelsrente, de contractuele boete voor te late betaling, de incassokosten en de proceskosten toegewezen. Vervolgens heeft de huurder in deze procedure in conventie een verklaring voor recht gevorderd dat hij een lager bedrag verschuldigd is, onder meer omdat naar zijn mening geen boetes zijn verschuldigd. In reconventie heeft de verhuurder – kort samengevat – betaling gevorderd van de huurachterstand, de wettelijke handelsrente, de contractuele boete voor te late betaling, de incassokosten, proceskosten en schoonmaakkosten. De ka...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Boete, huur bedrijfsruimte, matiging contractuele boete, verbintenissenrecht

Gerechtshof

De feiten

De vordering en de beslissing in eerste aanleg

De vordering en de grieven in hoger beroep

De beoordeling van het hoger beroep

Beslissing

Commentaar

Ad (i) samenloop tussen wettelijke (handels)rente en contractuele rente

Ad (ii) de vraag of de boete doorloopt na beëindiging van de huurovereenkomst

Ad (iii) matiging van de boete

Ad (iv) de vraag of schuldeiser/verhuurder had moeten overgaan tot het verrekenen met de waarborgsom

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
T.W. de Waard
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHDHA:2018:1103
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15187

Verder in 2018 nr.5

 Voorwoord

Op 11 oktober 2018 was het zo ver! In het Kasteel De Wittenberg vond het congres plaats dat het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte in samenwerking met uitgeverij Den Hollander heeft georgani...

 Het grote belang van een proces-verbaal bij oplevering van het gehuurde; een pleidooi voor gebruik van een ‘kruisjeslijst’

Veel discussies tussen huurders en verhuurders van bedrijfsruimte vinden hun oorsprong in gebrekkige vastlegging van de staat van oplevering. Ook realiseren partijen zich dikwijls onvol...

 Als een extra huurprijs voor een uitbreiding van het gehuurde wordt overeengekomen, kwalificeert dit dan als een nadere huurprijsvaststelling?

Op grond van art. 7:303 lid 1 BW kan een nadere huurprijsvaststelling worden gevorderd: (a) indien de huurovereenkomst voor bepaalde tijd geldt na afloop van deze overeengekomen duur en (b) in a...

 Aansprakelijkheid van de verhuurder voor door de huurder aangebrachte opstallen

Een huurder kan, al dan niet met toestemming van de verhuurder, opstallen op het gehuurde realiseren. Denk aan de realisatie van een tankstation op gehuurde grond of een tribune op ee...

 De notariële akte als executoriale titel ten behoeve van het ontruimen van het gehuurde

De theorie is eenvoudig. Na het eindigen van de huurovereenkomst is de huurder verplicht om het gehuurde weer ter beschikking van de verhuurder te stellen.[2] Oftewel: aan het einde van...