Tijdschrift voor Financieel Recht 2018 nr. 11

Jurisprudentie

mr. E.M.T. Huijzer, mr. E.L Rowel, mr. R.B. Akkerhuis, mr. J.P. van der Klein, mr. L.A. van Amsterdam, mr. M. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar en
mr. M.H.C. Thomassen1

Gerechtshoven

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

4 september 2018

ECLI:NL:GHSHE:2018:3712

(Dexia Nederland (‘Dexia’) / Geïntimeerde)

Inzake: Effectenleaseovereenkomst, schending informatie- en waarschuwingsplicht, schending art. 41 Nadere Regeling 99, geldige stuitingsbrieven, geen schending klachttermijn o.g.v. 6:89 BW en volledige schadevergoedingsplicht Dexia - RA

Geïntimeerde heeft met (de rechtsvoorganger van) Dexia een effectenleaseovereenkomst gesloten op 5 augustus 1998. Geïntimeerde heeft de effectenleaseovereenkomst tussentijds beëindigd op 6 augustus 2003. Vervolgens heeft Dexia de eindafrekening opgemaakt, op basis waarvan Geïntimeerde EUR 25.672,12 verschuldigd was aan Dexia.

...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Gerechtshoven

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

4 september 2018

ECLI:NL:GHSHE:2018:3712

(Dexia Nederland (‘Dexia’) / Geïntimeerde)

Inzake: Effectenleaseovereenkomst, schending informatie- en waarschuwingsplicht, schending art. 41 Nadere Regeling 99, geldige stuitingsbrieven, geen schending klachttermijn o.g.v. 6:89 BW en volledige schadevergoedingsplicht Dexia - RA

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

4 september 2018

ECLI:NL:GHARL:2018:7929

(Appellant / ABN AMRO Bank (‘Bank’))

Inzake: Opzegging ondernemerskrediet door de bank naar maatschaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar ondanks onzorgvuldige BKR-registratie - ER

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

4 september 2018

ECLI:NL:GHSHE:2018:3707

(appellant (‘Appellant’) / vennootschap 1 (‘Geïntimeerde 1’) en vennootschap 2 (‘Geïntimeerde 2’))

Inzake: Zorgplicht assurantietussenpersoon - JvdK

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

11 september 2018

ECLI:NL:GHARL:2018:8121

(appellant/geïntimeerde)

Inzake: zorgplicht verzekeraar - MV

Rechtbanken

Rechtbank Amsterdam

19 september 2018

ECLI:NL:RBAMS:2018:6687

(eiser sub 1 en eiser sub 2 (‘eisers’) / ABN AMRO BANK N.V. (‘ABN AMRO’))

Inzake: prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over renteswaps, dwaling - EH

KiFID

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening

30 augustus 2018

2018-549

Consument / Coöperatieve Rabobank U.A. (‘Bank’)

Bank is niet tekort geschoten bij de afwikkeling van de pensioenverzekering - ER

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening

29 augustus 2018

2018-542, Consument / Coöperatieve Rabobank U.A. (‘Bank’) – MT

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening

30 augustus 2018

nr. 2018-548 (consumenten/adviseur)

Inzake: overkreditering - MV

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening

24 augustus 2018 (gepubliceerd op 17 september 2018)

2018-539

Consumenten / Hans Janssen Makelaars B.V.

Inzake: Hypotheekadvies, zorgplicht - LvA

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening

23 augustus 2018 (gepubliceerd op 11 september 2018)

2018-531

Consumenten / PlusPlanner

Inzake: hypotheek, woningtaxatie, ontbindende voorwaarden, boeteclausule - LvA

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening

30 augustus 2018

2018-550

Consument / Delta Lloyd Levensverzekering N.V. (‘Verzekeraar’)

Verplichtingen die bij overkreditering gelden voor de adviseur en de geldverstrekker, gelden niet zonder meer voor de betrokken verzekeraar – EK

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15210

Verder in 2018 nr.11

 Komt een civilist bij de bestuursrechter

Ik heb een privaatrechtelijke opleiding gehad. Mijn vorming als jurist heeft ertoe geleid dat ik als volgt tegen het recht aankijk. Het recht is als een gereedschapskist. Het biedt de rechtsvinder ...

 Regulering crowdfunding: nationale ontwikkelingen en ontwerp ECSP Verordening

Crowdfunding is niet meer weg te denken als vorm van alternatieve financiering voor ondernemingen. Met de sterke groei van crowdfunding in de laatste jaren neemt ook de roep om (verdere) en meer...

 Marktpeilingen en de uitzondering op het verbod op het doorgeven van voorwetenschap

De Verordening marktmisbruik[2] (Verordening) specificeert wanneer de doorgifte van voorwetenschap in het kader van een marktpeiling is vrijgesteld van het verbod op het doorgeven van voorwetenscha...

 Vijf jaar toezicht op alternatieve beleggingsinstellingen: Observaties en ervaringen

De Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFM Richtlijn) is sinds deze zomer 5 jaar van kracht. De richtlijn heeft grote wijzigingen gebracht in het toezicht op be...

 Zelfregulering heeft helemaal niets met ethiek van doen

Zelfregulering heeft de pretentie dat het moet aanzetten tot ethiek in het bedrijfsleven. In feite geeft zelfregulering de overheid echter meer mogelijkheden in de private sfeer te interveni&eum...

 Beroepsgeheim niet meer te vertrouwen?

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) buigt zich in het op 19 juni 2018 gewezen Baumeister arrest over de betekenis van ‘vertrouwelijke informatie’ vanuit het o...

 Aspecten van financiering door uitgifte van hybride instrumenten

In dit artikel wordt ingegaan op een aantal civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten van instrumenten die kenmerken van zowel eigen vermogen als vreemd vermogen bezitten uitgegeven door niet-finan...

 Nieuws

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënOntwerpbesluit bekostiging financieel toezicht 2019Op 7 september 2018 heeft de Minister van Financiën aan de Eerste en Tweede Kamer het Ontwerp...

 Rondom het nieuws - No Nugde no Glory

Nudging is het nieuwe toverwoord in (het toezicht op) de financiële sector. De verplichting om adequaat te nudgen wordt langzaam maar zeker een onlosmakelijk onderdeel van de zorgplicht die op f...