Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2018 nr. 5

De aansluiting deel drie: bijna tien jaar verder

mr. W. Wolbers LLM, mr. M.E. Brinkman en mr. J.E. Janssen1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In 2006 en 2009 was Jan Erik Janssen de (co-)auteur van artikelen over het aansluitingsbegrip in het energierecht, hierna aangehaald als het eerste artikel en het tweede artikel.[2] In de bijna tien jaar sinds het tweede artikel hebben zich veel ontwikkelingen rondom het aansluitingsbegrip voorgedaan, meer dan genoeg om een trilogie over de aansluiting te rechtvaardigen. In dit derde artikel geven de auteurs een overzicht van enkele belangrijke ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, de rechtspraak en de beschikkingspraktijk van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) sinds het tweede artikel.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Wettelijke definities

1.1. Elektriciteitsaansluiting

1.2. Gasaansluiting

1.3. Afnemer en wettelijke uitzonderingen

2. Aansluitplicht

2.1. Aansluitplicht elektriciteit en meerdere leveranciers op een aansluiting

2.2. Aansluitplicht gas en opruimplicht gas

2.3. Aansluitplicht en WOZ-beschikkingen

3. Reikwijdte aansluiting en grondslag berekening tarieven

3.1. Van ‘aansluiting’ naar ‘net’ en over de verantwoordelijkheid voor de aansluiting

3.2. Over de plaats van de aansluiting, het dichtstbijzijnde punt in het net en het spanningsniveau en diepe aansluitkosten

4. Over de regulering van de aansluittarieven

5. Vooruitblik: op weg naar het vierde artikel

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. W. Wolbers LLM, mr. M.E. Brinkman en mr. J.E. Janssen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15243

Verder in 2018 nr.5

 Voorwoord

De artikelen in deze aflevering van het NTE betreffen nationale en Europese regulering. Het artikel van mrs. Wilko Wolbers, Martha Brinkman en Jan Erik Janssen is het derde van een reeks artikelen...

 De aansluiting deel drie: bijna tien jaar verder

In 2006 en 2009 was Jan Erik Janssen de (co-)auteur van artikelen over het aansluitingsbegrip in het energierecht, hierna aangehaald als het eerste artikel en het tweede artikel.[2] In de bijna ...

 NCTAR: complexe harmonisering van tariefstructuren voor gas?

Op 6 april 2017 is de verordening (EU) 2017/460[2] inwerking getreden. Deze uitvoeringsverordening van de Europese Commissie is onder ingewijden beter bekend onder de naam NCTAR. NCTAR is een ve...

 Herziening van de Experimenten AMvB - Verslag NeVER bijeenkomst 19 juni 2018

Op dinsdag 19 juni 2018 kwamen de leden van de NeVER bijeen in Den Haag, op het kantoor van Bird & Bird voor de ALV en een inhoudelijke bijeenkomst. Het thema van de inhoudelijke bijeenkomst was...