Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2018 nr. 5

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. B.J. Drijber
mr. F. Elskamp
mr. dr. H.P.A. Knops
mr. P.I.W.R. Maandag
mr. M.W.F. Oosterhuis
drs. C.M.A. Prins
dr. T. Vanden Borre

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

Inleiding

Voorwoord

Michelle de Rijke

De artikelen in deze aflevering van het NTE betreffen nationale en Europese regulering. Het artikel van mrs. Wilko Wolbers, Martha Brinkman en Jan Erik Janssen is het derde van een reeks artikelen over de aansluiting, zij het dat tussen dit artikel en het voorgaande bijna tien jaren zijn verstreken. Het artikel biedt – opnieuw – een rijk overzicht van belangrijke ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, de rechtspraak en de beschikkingspraktijk van de ACM ten aanzien van de aansluiting. Dit roept de vraag op of het begrip ‘aansluitin... ...lees meer

Artikel

De aansluiting deel drie: bijna tien jaar verder

mr. W. Wolbers LLM, mr. M.E. Brinkman en mr. J.E. Janssen1

In 2006 en 2009 was Jan Erik Janssen de (co-)auteur van artikelen over het aansluitingsbegrip in het energierecht, hierna aangehaald als het eerste artikel en het tweede artikel.[2] In de bijna tien jaar sinds het tweede artikel hebben zich veel ontwikkelingen rondom het aansluitingsbegrip voorgedaan, meer dan genoeg om een trilogie over de aansluiting te rechtvaardigen. In dit derde artikel geven de auteurs een overzicht van enkele belangrijke ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, de rechtspraak en de beschikkingspraktijk van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) sinds h... abonneren of dit artikel kopen.

NCTAR: complexe harmonisering van tariefstructuren voor gas?

mr. B.S. Jansen1

Op 6 april 2017 is de verordening (EU) 2017/460[2] inwerking getreden. Deze uitvoeringsverordening van de Europese Commissie is onder ingewijden beter bekend onder de naam NCTAR. NCTAR is een verlaat voortvloeisel uit het derde energiepakket. Toen is de juridische grondslag gelegd voor deze netcode met het oog op de verdere integratie van de Europese gasmarkt en totstandbrenging van gelijke mededingingsvoorwaarden voor alle in de Europese Unie gevestigde gasbedrijven. NCTAR is een tamelijk ingewikkelde netcode. De toepassing van NCTAR is op dit moment nog niet helemaal uitgekristalliseer... abonneren of dit artikel kopen.

Herziening van de Experimenten AMvB - Verslag NeVER bijeenkomst 19 juni 2018

mr. B. Kortland1

Op dinsdag 19 juni 2018 kwamen de leden van de NeVER bijeen in Den Haag, op het kantoor van Bird & Bird voor de ALV en een inhoudelijke bijeenkomst. Het thema van de inhoudelijke bijeenkomst was: de Herziening van de Experimenten AMvB. Door de Wet Voortgang Energietransitie is de experimenteerruimte onder artikel 7a van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 1i van de Gaswet verruimd. Onder meer om die reden wordt de Experimenten AMvB herzien. De consultatieperiode van het voorstel voor deze herziening is op 15 juni 2018 gesloten. De eerste spreker gaf zijn visie op de huidige Experimenten... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

Prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, D. Drankier LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, G.J. Kreeft LL.M., C.T. Nieuwenhout LL.M., M.T. Nieves-Zárate LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova en C.G. Verburg LL.M.1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden. Autoriteit Consument & Markt (ACM)Smart Grid WestlandOp 17 september 2018 heeft de ACM een concept-ontheffingsbesluit voor Westland Infra Netbeheer B.V. gepubliceerd. Het besluit biedt Westland de mogelijkheid te experimenteren met het Smart Grid West... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS