Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2018 nr. 5

NCTAR: complexe harmonisering van tariefstructuren voor gas?

mr. B.S. Jansen1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 6 april 2017 is de verordening (EU) 2017/460[2] inwerking getreden. Deze uitvoeringsverordening van de Europese Commissie is onder ingewijden beter bekend onder de naam NCTAR. NCTAR is een verlaat voortvloeisel uit het derde energiepakket. Toen is de juridische grondslag gelegd voor deze netcode met het oog op de verdere integratie van de Europese gasmarkt en totstandbrenging van gelijke mededingingsvoorwaarden voor alle in de Europese Unie gevestigde gasbedrijven. NCTAR is een tamelijk ingewikkelde netcode. De toepassing van NCTAR is op dit moment nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Na een korte introductie van de achtergrond behandel ik de opzet en structuur van NCTAR. Daarna ga ik in op de verhouding van NCTAR tot het nationale recht. In hoeverre harmoniseert NCTAR de tariefstructuren voor gas nu eigenlijk?

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Achtergrond

2. Opzet en structuur NCTAR

2.1. Harmonisering tariefstructuren

2.2. Transparantievereisten

3. Verhouding van NCTAR tot het nationale recht

3.1. Bevoegdheid ACM

3.2. Keuze voor een RPM

3.3. Invulling transparantievereisten

4. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. B.S. Jansen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15244

Verder in 2018 nr.5

 Voorwoord

De artikelen in deze aflevering van het NTE betreffen nationale en Europese regulering. Het artikel van mrs. Wilko Wolbers, Martha Brinkman en Jan Erik Janssen is het derde van een reeks artikelen...

 De aansluiting deel drie: bijna tien jaar verder

In 2006 en 2009 was Jan Erik Janssen de (co-)auteur van artikelen over het aansluitingsbegrip in het energierecht, hierna aangehaald als het eerste artikel en het tweede artikel.[2] In de bijna ...

 NCTAR: complexe harmonisering van tariefstructuren voor gas?

Op 6 april 2017 is de verordening (EU) 2017/460[2] inwerking getreden. Deze uitvoeringsverordening van de Europese Commissie is onder ingewijden beter bekend onder de naam NCTAR. NCTAR is een ve...

 Herziening van de Experimenten AMvB - Verslag NeVER bijeenkomst 19 juni 2018

Op dinsdag 19 juni 2018 kwamen de leden van de NeVER bijeen in Den Haag, op het kantoor van Bird & Bird voor de ALV en een inhoudelijke bijeenkomst. Het thema van de inhoudelijke bijeenkomst was...