Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2018 nr. 5

Herziening van de Experimenten AMvB - Verslag NeVER bijeenkomst 19 juni 2018

mr. B. Kortland1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op dinsdag 19 juni 2018 kwamen de leden van de NeVER bijeen in Den Haag, op het kantoor van Bird & Bird voor de ALV en een inhoudelijke bijeenkomst. Het thema van de inhoudelijke bijeenkomst was: de Herziening van de Experimenten AMvB. Door de Wet Voortgang Energietransitie is de experimenteerruimte onder artikel 7a van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 1i van de Gaswet verruimd. Onder meer om die reden wordt de Experimenten AMvB herzien. De consultatieperiode van het voorstel voor deze herziening is op 15 juni 2018 gesloten. De eerste spreker gaf zijn visie op de huidige Experimenten AMvB vanuit de positie van de 'gebruiker' van de experimenteerruimte, waarna de tweede spreker uitleg gaf over de voorgestelde herziening van de Experimenten AMvB, vanuit zijn rol bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er werd afgesloten met een levendige discussie.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. B. Kortland1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15245

Verder in 2018 nr.5

 Voorwoord

De artikelen in deze aflevering van het NTE betreffen nationale en Europese regulering. Het artikel van mrs. Wilko Wolbers, Martha Brinkman en Jan Erik Janssen is het derde van een reeks artikelen...

 De aansluiting deel drie: bijna tien jaar verder

In 2006 en 2009 was Jan Erik Janssen de (co-)auteur van artikelen over het aansluitingsbegrip in het energierecht, hierna aangehaald als het eerste artikel en het tweede artikel.[2] In de bijna ...

 NCTAR: complexe harmonisering van tariefstructuren voor gas?

Op 6 april 2017 is de verordening (EU) 2017/460[2] inwerking getreden. Deze uitvoeringsverordening van de Europese Commissie is onder ingewijden beter bekend onder de naam NCTAR. NCTAR is een ve...

 Herziening van de Experimenten AMvB - Verslag NeVER bijeenkomst 19 juni 2018

Op dinsdag 19 juni 2018 kwamen de leden van de NeVER bijeen in Den Haag, op het kantoor van Bird & Bird voor de ALV en een inhoudelijke bijeenkomst. Het thema van de inhoudelijke bijeenkomst was...