Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2018 nr. 5

Actualiteiten en signaleringen

Prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, D. Drankier LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, G.J. Kreeft LL.M., C.T. Nieuwenhout LL.M., M.T. Nieves-Zárate LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova en C.G. Verburg LL.M.1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rapporten en overige publicaties

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Smart Grid Westland

Op 17 september 2018 heeft de ACM een concept-ontheffingsbesluit voor Westland Infra Netbeheer B.V. gepubliceerd. Het besluit biedt Westland de mogelijkheid te experimenteren met het Smart Grid Westland-model (SGW). Dit model betreft een geselecteerde groep afnemers, namelijk afnemers met een flexibele elektriciteitsvraag en biedt deze afnemers de mogelijkheid om op momenten dat er voldoende capaciteit op het net is, meer elektriciteit af te nemen dan vooraf met de netbeheerder is afgesproken, zonder hiervoor een hoog netwerktarief te betalen. Hierdoor kan het SGW zorgen voor een efficiënter...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rapporten en overige publicaties

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Smart Grid Westland

Uitvoerbaarheid lagere warmtewetgeving

Gasregister

TenneT

Decentraal regelvermogen

Halfjaarrapport 2018

Electrical Sustainable Power Lab

Gasunie

Halfjaarbericht 2018

Green Deal Warmtepompen

Gas for Climate

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Selectie van 27 projecten voor het Programma Aardgasvrije Wijken

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Reactie op rapport ‘One Treaty to Rule Them All’

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Marktontwikkeling en marktordening Carbon Capture and Storage (CCS)

Gemeente Groningen

Eindrapport raadsonderzoek Geothermie Groningen

Europese Commissie

Synchronisatie Baltische staten met het continentale elektriciteitssysteem

Schendingsprocedure interne energiemarkt voor Duitsland en Hongarije

Europese Rekenkamer

Evaluatie van Europese ondersteuning van CCS demonstratie projecten

ENTSO-E

Implementatie van intraday en day-ahead marktkoppeling en capaciteitsallocatie op lange termijn

Wereldhandelsorganisatie (WHO)

EU grotendeels succesvol in WHO-geschil met de Russische Federatie omtrent het Derde Energiepakket.

Artikelen in andere tijdschriften

Mededelingen NeVER

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
Prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, D. Drankier LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, G.J. Kreeft LL.M., C.T. Nieuwenhout LL.M., M.T. Nieves-Zárate LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova en C.G. Verburg LL.M.1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15248

Verder in 2018 nr.5

 Voorwoord

De artikelen in deze aflevering van het NTE betreffen nationale en Europese regulering. Het artikel van mrs. Wilko Wolbers, Martha Brinkman en Jan Erik Janssen is het derde van een reeks artikelen...

 De aansluiting deel drie: bijna tien jaar verder

In 2006 en 2009 was Jan Erik Janssen de (co-)auteur van artikelen over het aansluitingsbegrip in het energierecht, hierna aangehaald als het eerste artikel en het tweede artikel.[2] In de bijna ...

 NCTAR: complexe harmonisering van tariefstructuren voor gas?

Op 6 april 2017 is de verordening (EU) 2017/460[2] inwerking getreden. Deze uitvoeringsverordening van de Europese Commissie is onder ingewijden beter bekend onder de naam NCTAR. NCTAR is een ve...

 Herziening van de Experimenten AMvB - Verslag NeVER bijeenkomst 19 juni 2018

Op dinsdag 19 juni 2018 kwamen de leden van de NeVER bijeen in Den Haag, op het kantoor van Bird & Bird voor de ALV en een inhoudelijke bijeenkomst. Het thema van de inhoudelijke bijeenkomst was...