Tijdschrift voor Curatoren 2018 nr. 5/6

De arbeidsrechtelijke gevolgen voor een doorstartende partij na faillissement

mr. C.T.D. Wartena1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Wanneer een onderneming in staat van faillissement is verklaard, onderzoekt de curator in hoeverre een doorstart mogelijk is. Een wettelijke definitie van een ‘doorstart na faillissement’ ontbreekt.

In de literatuur wordt een dergelijke doorstart onder meer omschreven als ‘het (laten) afsterven van de onderneming door middel van het faillissement om daaropvolgend (onderdelen van) dezelfde onderneming, na verschillende wijzigingen die vooral betrekking hebben op het inkrimpen van het personeelsbestand, in een nieuwe juridische entiteit voort te zetten.’.2

Vanwege de door de werknemers opgedane kennis en ervaring bij de failliete onderneming, zal de doorstartende werkgever in de praktijk veelal de behoefte hebben om (een gedeelte van) het personeelsbestand over te nemen.

Het (gedeeltelijk) overnemen van personeel na een faillissement brengt voor een doorstartende partij en de werknemers van de failliete ondernemi...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Verschil overgang van onderneming en doorstart

3. Opvolgend werkgeverschap en Wwz

3.1. Overgangsrecht overgang van onderneming

3.2. Arbeidsrechtelijke gevolgen opvolgend werkgeverschap

4. Toekomst

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. C.T.D. Wartena1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15251

Verder in 2018 nr.5/6

 Glencore/curatoren Zalco c.s. - Annotatie arrest gerechtshof Amsterdam 16 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3709

Vanaf het moment dat Zeeland Aluminium Company NV (‘Zalco’) op 13 december 2011 in staat van faillissement is verklaard, woedt tussen Glencore als pandhouder en Nationale Borg-Maatschappij[2] (‘NB’...

 Verkoop van in zekerheid gegeven zaken

In het hiernavolgende bespreek ik de verkoop van zaken waarop door de eigenaar van die zaken zakelijke zekerheden[2] zijn gevestigd. Is de eigenaar (nog) niet failliet verklaard, dan k...

 De arbeidsrechtelijke gevolgen voor een doorstartende partij na faillissement

Wanneer een onderneming in staat van faillissement is verklaard, onderzoekt de curator in hoeverre een doorstart mogelijk is. Een wettelijke definitie van een ‘doorstart na faillissemen...

 Rechtsbescherming van een betwiste schuldeiser die zich op verrekening ex art. 53 Fw beroept in een art. 16 Fw- situatie

Een faillissementsschuldeiser wiens vordering door de curator wordt betwist, heeft de rechtsbescherming van art. 122 Fw; hij kan zijn vordering middels een renvooiprocedure in rechte la...

 De curator en het eigendomsvoorbehoud: wat is een redelijke boedelbijdrage?

De curator wordt in faillissementen doorgaans ‘bestookt’ met beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Sommige (grotere) incassobureaus/kredietverzekeraars nemen (vrijwel) standaard in hun i...

 Overzicht rechtspraak september en oktober 2018

Gerechtshof Den Haag 11 september 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2366X is bestuurder geweest van een BV. Die BV is failliet verklaard en de curator daarvan heeft met succes X aansprakelijk gesteld uit ho...