Tijdschrift voor Curatoren 2018 nr. 5/6

Overzicht rechtspraak september en oktober 2018

mr. J. Wind

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Gerechtshof Den Haag 11 september 2018,
ECLI:NL:GHDHA:2018:2366

X is bestuurder geweest van een BV. Die BV is failliet verklaard en de curator daarvan heeft met succes X aansprakelijk gesteld uit hoofde van art. 2:248 BW voor een bedrag van ruim EUR 400K; die vordering is ontstaan in 2015. Omdat X geen verhaal bood is het faillissement opgeheven.

Los van voornoemde vordering heeft X een schuldenlast van ruim EUR 300K. Op 21 juni 2018 verzoekt X de rechtbank hem tot de WSNP toe te laten. Dat verzoek wordt door de rechtbank afgewezen omdat, voor zover van belang, X de art. 2:248 BW-schuld niet heeft vermeld op de crediteurenlijst.

In hoger beroep oordeelt het Hof dat de art. 2:248 BW-schuld terecht niet op de crediteurenlijst is vermeld, met als motivering dat de art. 2:248 BW-vordering alleen door de curator kan worden ingesteld en geldend gemaakt en die vordering zich niet leent voor cessie. Door de op...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. Wind
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15254

Verder in 2018 nr.5/6

 Glencore/curatoren Zalco c.s. - Annotatie arrest gerechtshof Amsterdam 16 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3709

Vanaf het moment dat Zeeland Aluminium Company NV (‘Zalco’) op 13 december 2011 in staat van faillissement is verklaard, woedt tussen Glencore als pandhouder en Nationale Borg-Maatschappij[2] (‘NB’...

 Verkoop van in zekerheid gegeven zaken

In het hiernavolgende bespreek ik de verkoop van zaken waarop door de eigenaar van die zaken zakelijke zekerheden[2] zijn gevestigd. Is de eigenaar (nog) niet failliet verklaard, dan k...

 De arbeidsrechtelijke gevolgen voor een doorstartende partij na faillissement

Wanneer een onderneming in staat van faillissement is verklaard, onderzoekt de curator in hoeverre een doorstart mogelijk is. Een wettelijke definitie van een ‘doorstart na faillissemen...

 Rechtsbescherming van een betwiste schuldeiser die zich op verrekening ex art. 53 Fw beroept in een art. 16 Fw- situatie

Een faillissementsschuldeiser wiens vordering door de curator wordt betwist, heeft de rechtsbescherming van art. 122 Fw; hij kan zijn vordering middels een renvooiprocedure in rechte la...

 De curator en het eigendomsvoorbehoud: wat is een redelijke boedelbijdrage?

De curator wordt in faillissementen doorgaans ‘bestookt’ met beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Sommige (grotere) incassobureaus/kredietverzekeraars nemen (vrijwel) standaard in hun i...

 Overzicht rechtspraak september en oktober 2018

Gerechtshof Den Haag 11 september 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2366X is bestuurder geweest van een BV. Die BV is failliet verklaard en de curator daarvan heeft met succes X aansprakelijk gesteld uit ho...