Tijdschrift voor Curatoren 2018 nr. 5/6

Rechtsbescherming van een betwiste schuldeiser die zich op verrekening ex art. 53 Fw beroept in een art. 16 Fw- situatie

mr. R. Wijn1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een faillissementsschuldeiser wiens vordering door de curator wordt betwist, heeft de rechtsbescherming van art. 122 Fw; hij kan zijn vordering middels een renvooiprocedure in rechte laten vaststellen. Wanneer er geen uitkering op concurrente vorderingen in het faillissement in het vooruitzicht ligt, komt het echter niet tot een verificatievergadering en is een renvooiprocedure evenmin aan de orde. De schuldeiser wiens vordering door de curator is betwist, heeft in dat geval geen rechtsbescherming, maar dat bijt niet, want tot enige uitkering op de betwiste vordering komt het toch niet.

Ingeval de betwiste schuldeiser echter tegelijkertijd een schuld aan de gefailleerde heeft, liggen de kaarten anders. De schuldeiser die zijn schuld aan de gefailleerde ex art. 53 Fw wil verrekenen met zijn betwiste vordering op de gefailleerde, heeft immers óók in een art. 16 Fw-situatie belang bij erkenning van zijn vorderingsrecht op de gefailleerde. Maar heeft de bet...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Casus

3. Argumenten curator

4. Hoofdargument; vaststellen vordering (on)mogelijk?

4.1. Praktijk vs. wet

4.2. Breuk met het wettelijke systeem?

4.3. Mening (1)

4.4. Belangen van betrokkenen

4.5. Executie Kort Geding

4.6. Interventie rechter-commissaris

4.7. Mening (2)

4.8. Verificatievergadering nodig?

4.9. Conclusie

5. Tweede argument: te laat (?)

6. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R. Wijn1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15252

Verder in 2018 nr.5/6

 Glencore/curatoren Zalco c.s. - Annotatie arrest gerechtshof Amsterdam 16 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3709

Vanaf het moment dat Zeeland Aluminium Company NV (‘Zalco’) op 13 december 2011 in staat van faillissement is verklaard, woedt tussen Glencore als pandhouder en Nationale Borg-Maatschappij[2] (‘NB’...

 Verkoop van in zekerheid gegeven zaken

In het hiernavolgende bespreek ik de verkoop van zaken waarop door de eigenaar van die zaken zakelijke zekerheden[2] zijn gevestigd. Is de eigenaar (nog) niet failliet verklaard, dan k...

 De arbeidsrechtelijke gevolgen voor een doorstartende partij na faillissement

Wanneer een onderneming in staat van faillissement is verklaard, onderzoekt de curator in hoeverre een doorstart mogelijk is. Een wettelijke definitie van een ‘doorstart na faillissemen...

 Rechtsbescherming van een betwiste schuldeiser die zich op verrekening ex art. 53 Fw beroept in een art. 16 Fw- situatie

Een faillissementsschuldeiser wiens vordering door de curator wordt betwist, heeft de rechtsbescherming van art. 122 Fw; hij kan zijn vordering middels een renvooiprocedure in rechte la...

 De curator en het eigendomsvoorbehoud: wat is een redelijke boedelbijdrage?

De curator wordt in faillissementen doorgaans ‘bestookt’ met beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Sommige (grotere) incassobureaus/kredietverzekeraars nemen (vrijwel) standaard in hun i...

 Overzicht rechtspraak september en oktober 2018

Gerechtshof Den Haag 11 september 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2366X is bestuurder geweest van een BV. Die BV is failliet verklaard en de curator daarvan heeft met succes X aansprakelijk gesteld uit ho...