Tijdschrift voor Curatoren 2018 nr. 5/6

De curator en het eigendomsvoorbehoud: wat is een redelijke boedelbijdrage?

mr. K. van Overloop1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De curator wordt in faillissementen doorgaans ‘bestookt’ met beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Sommige (grotere) incassobureaus/kredietverzekeraars nemen (vrijwel) standaard in hun indieningsbrief op dat er een (verlengd) eigendomsvoorbehoud is (ex art 3:92 BW).2

Hieronder ga ik eerst kort in op de aard en strekking van het eigendomsvoorbehoud. Vervolgens wordt nader gekeken naar de geldigheid van het eigendomsvoorbehoud via het gebruik van algemene voorwaarden. Daarna wordt ingegaan op de (hoogte van de) boedelbijdrage die de curator mag vragen bij het teruggeven van de zaken, die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

2. Het eigendomsvoorbehoud

2.1. De wet

De leverancier, doorgaans verkoper, kan zich indekken tegen wanprestatie van een koper via het eigendomsvoorbehoud. Het eigendomsvoorbehoud wordt op grote schaal gebruikt bij de reguliere (ver)koop door een professionele partij. In art. 3: 92 BW wordt het eigendomsvoor...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Het eigendomsvoorbehoud

2.1. De wet

2.2. Einde eigendomsvoorbehoud

2.3. Ontbinding

3. Algemene voorwaarden

3.1. Onderzoek curator

3.2. Gebondenheid

4. De boedelbijdrage

4.1. Rechtspraak

4.2. Een redelijke boedelbijdrage

4.3. Het inschakelen van een derde

5. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K. van Overloop1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15253

Verder in 2018 nr.5/6

 Glencore/curatoren Zalco c.s. - Annotatie arrest gerechtshof Amsterdam 16 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3709

Vanaf het moment dat Zeeland Aluminium Company NV (‘Zalco’) op 13 december 2011 in staat van faillissement is verklaard, woedt tussen Glencore als pandhouder en Nationale Borg-Maatschappij[2] (‘NB’...

 Verkoop van in zekerheid gegeven zaken

In het hiernavolgende bespreek ik de verkoop van zaken waarop door de eigenaar van die zaken zakelijke zekerheden[2] zijn gevestigd. Is de eigenaar (nog) niet failliet verklaard, dan k...

 De arbeidsrechtelijke gevolgen voor een doorstartende partij na faillissement

Wanneer een onderneming in staat van faillissement is verklaard, onderzoekt de curator in hoeverre een doorstart mogelijk is. Een wettelijke definitie van een ‘doorstart na faillissemen...

 Rechtsbescherming van een betwiste schuldeiser die zich op verrekening ex art. 53 Fw beroept in een art. 16 Fw- situatie

Een faillissementsschuldeiser wiens vordering door de curator wordt betwist, heeft de rechtsbescherming van art. 122 Fw; hij kan zijn vordering middels een renvooiprocedure in rechte la...

 De curator en het eigendomsvoorbehoud: wat is een redelijke boedelbijdrage?

De curator wordt in faillissementen doorgaans ‘bestookt’ met beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Sommige (grotere) incassobureaus/kredietverzekeraars nemen (vrijwel) standaard in hun i...

 Overzicht rechtspraak september en oktober 2018

Gerechtshof Den Haag 11 september 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2366X is bestuurder geweest van een BV. Die BV is failliet verklaard en de curator daarvan heeft met succes X aansprakelijk gesteld uit ho...