Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht 2018 nr. 4

Annotatie - De grenzen van het agenderingsrecht en het speelveld van de aandeelhouder na Boskalis/Fugro (Boskalis/Fugro, ECLI:NL:HR:2018:652 )

mr. D.M.H. de Leeuw1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In maart 2015 vond bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag een kort geding plaats tussen Boskalis Holding B.V. (‘Boskalis’) en Fugro N.V. (‘Fugro’). Boskalis had kort daarvoor verzocht om een ‘aanbeveling’ tot ontmanteling van één van de beschermingsconstructies van Fugro als stempunt op te nemen op de agenda van de volgende algemene vergadering van aandeelhouders (‘algemene vergadering’) van Fugro. Op dat moment gingen er al geruime tijd geruchten over een mogelijke vijandige overname door Boskalis. Vaststond dat de algemene vergadering van Fugro niet bevoegd was om te besluiten over deze door Boskalis gewenste ontmanteling.

Centrale vraag in deze procedure is of art. 2:114a BW de daarin bedoelde aandeelhouders en certificaathouders de bevoegdheid geeft om de vennootschap te verplichten een onderwerp ter stemming (en niet louter ter bespreking) op de agenda van de algemene ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Het geschil tussen Boskalis en Fugro

3. Oordeel Hoge Raad

4. De gevolgen van het arrest voor de praktijk

5. Wat kan de aandeelhouder nog wel doen om zijn ongenoegen met het beleid en strategie kenbaar te maken?

6. Art. 3:13 BW en de verhouding tot 2:8 BW

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. D.M.H. de Leeuw1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2018:652
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAO/15320

Verder in 2018 nr.4

 Ter Visie - Algoritmische discriminatie

Het algoritme[2] is in opkomst. ‘Slimme algoritmes’ (‘machine learning algoritmes’) bepalen steeds vaker wie promotie krijgt of welk cv geselecteerd wordt in een sollicitatieprocedure. ...

 Toegestane territoriale beperkingen en medezeggenschap in concernverband na TUI

In het TUI-arrest heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘HvJ’) geoordeeld dat een beperking van een vennootschapsrechtelijke medezeggenschapsrecht tot het Duitse territoir ni...

 EU-voorstel voor richtlijn voor grensoverschrijdende omzetting en juridische splitsing en aanpassing van de regeling van de grensoverschrijdende fusie

Op 25 april 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensove...

 Reactie op ‘De medezeggenschapsaspecten van de AVG’ - Verlies de WOR niet uit het oog!

Deze bijdrage vormt een reactie op het artikel ‘De medezeggenschapsaspecten van de AVG’, dat eerder in dit tijdschrift verscheen.[2] In dit artikel wordt, kortgezegd, aangegeven dat bi...

 Naschrift bij de reactie van M. Westhoeve op ‘De medezeggenschapsaspecten van de AVG’ - Verlies de WOR niet uit het oog!

“Verlies de WOR niet uit het oog”, aldus Westhoeve als reactie op ons artikel. In het bijzonder wordt gereageerd op hetgeen wij schrijven over art. 27 lid 1 sub k WOR, in welk verband door Westhoev...