Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht 2018 nr. 4

Toegestane territoriale beperkingen en medezeggenschap in concernverband na TUI

mr. D.F. Berkhout1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het TUI-arrest heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘HvJ’) geoordeeld dat een beperking van een vennootschapsrechtelijke medezeggenschapsrecht tot het Duitse territoir niet in strijd is met het vrij verkeer van werknemers.2 Het oordeel van het HvJ brengt met zich dat ondernemingen via concern-constructies afstand kunnen blijven creëren tussen medezeggenschap en zeggenschap.

In deze bijdrage wordt allereerst het TUI-arrest geanalyseerd (paragrafen 2-4). Vervolgens wordt bezien wat voor gevolgen het arrest heeft voor het Nederlandse vennootschappelijke medezeggenschapsrecht (paragraaf 5). Daarbij zal ik uiteenzetten dat het oordeel van het HvJ met zich meebrengt dat de territoriale beperkingen die in het Nederlandse medezeggenschapsrecht zijn verweven ook niet-discriminatoir zijn (althans: niet in strijd zijn met het vrij verkeer voor werknemers). Deze conclusie geldt niet alleen vo...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De TUI-casus

3. Het oordeel van het HvJ

4. Een aantal kanttekeningen

5. TUI en de Nederlandse territoriale beperkingen

6. Reports of the death of medezeggenschap are exaggerated

7. Slotwoord

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. D.F. Berkhout1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAO/15323

Verder in 2018 nr.4

 Ter Visie - Algoritmische discriminatie

Het algoritme[2] is in opkomst. ‘Slimme algoritmes’ (‘machine learning algoritmes’) bepalen steeds vaker wie promotie krijgt of welk cv geselecteerd wordt in een sollicitatieprocedure. ...

 Toegestane territoriale beperkingen en medezeggenschap in concernverband na TUI

In het TUI-arrest heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘HvJ’) geoordeeld dat een beperking van een vennootschapsrechtelijke medezeggenschapsrecht tot het Duitse territoir ni...

 EU-voorstel voor richtlijn voor grensoverschrijdende omzetting en juridische splitsing en aanpassing van de regeling van de grensoverschrijdende fusie

Op 25 april 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensove...

 Reactie op ‘De medezeggenschapsaspecten van de AVG’ - Verlies de WOR niet uit het oog!

Deze bijdrage vormt een reactie op het artikel ‘De medezeggenschapsaspecten van de AVG’, dat eerder in dit tijdschrift verscheen.[2] In dit artikel wordt, kortgezegd, aangegeven dat bi...

 Naschrift bij de reactie van M. Westhoeve op ‘De medezeggenschapsaspecten van de AVG’ - Verlies de WOR niet uit het oog!

“Verlies de WOR niet uit het oog”, aldus Westhoeve als reactie op ons artikel. In het bijzonder wordt gereageerd op hetgeen wij schrijven over art. 27 lid 1 sub k WOR, in welk verband door Westhoev...