Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht 2018 nr. 4

EU-voorstel voor richtlijn voor grensoverschrijdende omzetting en juridische splitsing en aanpassing van de regeling van de grensoverschrijdende fusie

mr. H. Koster1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 25 april 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, juridische fusies en splitsingen (hierna: Voorstel) gepubliceerd.2 Dit voorstel vult de Richtlijn 2017/1132 (EU) aan met procedurele regels voor grensoverschrijdende omzetting en juridische splitsing en wijzigt de procedurele regels voor grensoverschrijdende fusie. Voorts bevat het voorstel inhoudelijke regels voor de bescherming van aandeelhouders en schuldeisers in geval van grensoverschrijdende omzetting, juridische fusie of splitsing en inhoudelijke regels voor de bescherming van werknemers in geval van een grensoverschrijdende omzetting of juridische splitsing. In dit artikel onderzoek ik de belangrijkste nieuwigheden die het voorstel bevat.3

2. Huidige stand van zaken grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing

Voor de ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Huidige stand van zaken grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing

3. Achtergronden richtlijnvoorstel

4. Regeling voor grensoverschrijdende omzetting

5. Regeling voor grensoverschrijdende splitsing

6. Aanpassing regeling voor grensoverschrijdende fusie

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. H. Koster1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAO/15324

Verder in 2018 nr.4

 Ter Visie - Algoritmische discriminatie

Het algoritme[2] is in opkomst. ‘Slimme algoritmes’ (‘machine learning algoritmes’) bepalen steeds vaker wie promotie krijgt of welk cv geselecteerd wordt in een sollicitatieprocedure. ...

 Toegestane territoriale beperkingen en medezeggenschap in concernverband na TUI

In het TUI-arrest heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘HvJ’) geoordeeld dat een beperking van een vennootschapsrechtelijke medezeggenschapsrecht tot het Duitse territoir ni...

 EU-voorstel voor richtlijn voor grensoverschrijdende omzetting en juridische splitsing en aanpassing van de regeling van de grensoverschrijdende fusie

Op 25 april 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensove...

 Reactie op ‘De medezeggenschapsaspecten van de AVG’ - Verlies de WOR niet uit het oog!

Deze bijdrage vormt een reactie op het artikel ‘De medezeggenschapsaspecten van de AVG’, dat eerder in dit tijdschrift verscheen.[2] In dit artikel wordt, kortgezegd, aangegeven dat bi...

 Naschrift bij de reactie van M. Westhoeve op ‘De medezeggenschapsaspecten van de AVG’ - Verlies de WOR niet uit het oog!

“Verlies de WOR niet uit het oog”, aldus Westhoeve als reactie op ons artikel. In het bijzonder wordt gereageerd op hetgeen wij schrijven over art. 27 lid 1 sub k WOR, in welk verband door Westhoev...