Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht 2018 nr. 4

Naschrift bij de reactie van M. Westhoeve op ‘De medezeggenschapsaspecten van de AVG’ - Verlies de WOR niet uit het oog!

mr. D.J.A. Vesters en mr. C.P.C. Meyer-de Swaan1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Verlies de WOR niet uit het oog”, aldus Westhoeve als reactie op ons artikel. In het bijzonder wordt gereageerd op hetgeen wij schrijven over art. 27 lid 1 sub k WOR, in welk verband door Westhoeve enige nuance wordt aangebracht.

Om enig inzicht te krijgen in de reikwijdte van het instemmingsrecht wijden wij in paragraaf 2.3.1. van ons artikel enkele woorden aan sub k van art. 27 lid 1 WOR, meer in het bijzonder aan de invoering daarvan in relatie tot de toen nog geldende WPR. In dit verband verwezen wij naar de MvT. Daaruit volgt dat de materiële normen van de WPR globaal van aard zijn, hetgeen resulteerde in beleidsvrijheid voor de werkgever. Om de belangen van de werkgever en de werknemer met elkaar in evenwicht te brengen was (en is) deze beleidsvrijheid niet ongelimiteerd, maar begrensd door het instemmingsrecht van de OR.2

Met Westhoeve zijn wij het eens dat het voornoemde uitgangspunt in beginsel moet worden geplaatst in de des...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. D.J.A. Vesters en mr. C.P.C. Meyer-de Swaan1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAO/15326

Verder in 2018 nr.4

 Ter Visie - Algoritmische discriminatie

Het algoritme[2] is in opkomst. ‘Slimme algoritmes’ (‘machine learning algoritmes’) bepalen steeds vaker wie promotie krijgt of welk cv geselecteerd wordt in een sollicitatieprocedure. ...

 Toegestane territoriale beperkingen en medezeggenschap in concernverband na TUI

In het TUI-arrest heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘HvJ’) geoordeeld dat een beperking van een vennootschapsrechtelijke medezeggenschapsrecht tot het Duitse territoir ni...

 EU-voorstel voor richtlijn voor grensoverschrijdende omzetting en juridische splitsing en aanpassing van de regeling van de grensoverschrijdende fusie

Op 25 april 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensove...

 Reactie op ‘De medezeggenschapsaspecten van de AVG’ - Verlies de WOR niet uit het oog!

Deze bijdrage vormt een reactie op het artikel ‘De medezeggenschapsaspecten van de AVG’, dat eerder in dit tijdschrift verscheen.[2] In dit artikel wordt, kortgezegd, aangegeven dat bi...

 Naschrift bij de reactie van M. Westhoeve op ‘De medezeggenschapsaspecten van de AVG’ - Verlies de WOR niet uit het oog!

“Verlies de WOR niet uit het oog”, aldus Westhoeve als reactie op ons artikel. In het bijzonder wordt gereageerd op hetgeen wij schrijven over art. 27 lid 1 sub k WOR, in welk verband door Westhoev...