Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht 2018 nr. 4

Annotatie - Eneco-beschikking ( ECLI:NL:GHAMS:2018:2488 )

mr. S.R. Spoelder1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De uitspraak van de Ondernemingskamer heeft heel wat stof doen opwaaien over de toepasselijkheid van art. 30 WOR en heeft daarnaast laten zien dat men zich goed moet vergewissen welke partijen aan tafel (moeten) zitten in een zakelijke mediation. Voordat ik op art. 30 WOR en de mediation zal reflecteren, bespreek ik kort het relevante juridische kader, gevolgd door de feiten, het enquêteverzoek en het oordeel van de Ondernemingskamer.

2. Inleidend juridisch kader

Op Eneco is het volledige structuurregime van toepassing. Dat betekent onder meer dat ex art. 2:162 BW (en art. 14 van de Statuten) de Raad van Commissarissen (hierna: de RvC) de bestuurders benoemt en ontslaat. Voorts brengt dit met zich dat de commissarissen op voordracht van de RvC door de algemene vergadering van aandeelhouders worden benoemd, met daarbij een bijzonder (versterkt) aanbevelingsrecht voor de ondernemingsraad (hierna: de OR) voor een derde van het aantal co...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Inleidend juridisch kader

3. De feiten

4. Enquêteverzoek

5. Oordeel OK

5.1. Opzeggen vertrouwen in RvC

5.2. Mediation

5.3. Ontslag De Haas en benoeming Sondag

6. Reflectie op art. 30 WOR

6.1. Vertrek De Haas

6.2. Benoeming Sondag

7. Reflectie op de mediation

8. Slotsom

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. S.R. Spoelder1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2018:2488
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAO/15321

Verder in 2018 nr.4

 Ter Visie - Algoritmische discriminatie

Het algoritme[2] is in opkomst. ‘Slimme algoritmes’ (‘machine learning algoritmes’) bepalen steeds vaker wie promotie krijgt of welk cv geselecteerd wordt in een sollicitatieprocedure. ...

 Toegestane territoriale beperkingen en medezeggenschap in concernverband na TUI

In het TUI-arrest heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘HvJ’) geoordeeld dat een beperking van een vennootschapsrechtelijke medezeggenschapsrecht tot het Duitse territoir ni...

 EU-voorstel voor richtlijn voor grensoverschrijdende omzetting en juridische splitsing en aanpassing van de regeling van de grensoverschrijdende fusie

Op 25 april 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensove...

 Reactie op ‘De medezeggenschapsaspecten van de AVG’ - Verlies de WOR niet uit het oog!

Deze bijdrage vormt een reactie op het artikel ‘De medezeggenschapsaspecten van de AVG’, dat eerder in dit tijdschrift verscheen.[2] In dit artikel wordt, kortgezegd, aangegeven dat bi...

 Naschrift bij de reactie van M. Westhoeve op ‘De medezeggenschapsaspecten van de AVG’ - Verlies de WOR niet uit het oog!

“Verlies de WOR niet uit het oog”, aldus Westhoeve als reactie op ons artikel. In het bijzonder wordt gereageerd op hetgeen wij schrijven over art. 27 lid 1 sub k WOR, in welk verband door Westhoev...