Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht 2018 nr. 4

Annotatie - Hoge Raad 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:725

mr. E.H. Damen1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze zaak gaat het om het besluit van Stichting Holland Casino (‘HC’) tot een rechtsvormwijziging bestaande uit 1) juridische afsplitsing van het gehele vermogen van HC naar de nieuw op te richten naamloze vennootschap Holland Casino N.V. (‘HC N.V.’), waarbij alle aandelen in het kapitaal van HC N.V. na de afsplitsing in eerste instantie worden gehouden door HC en 2) de daarop volgende ontbinding van HC, waarna de Staat de aandelen in HC N.V. zal verkrijgen.

1. Procesverloop

De ondernemingsraad (‘OR’) van HC heeft een negatief advies uitgebracht over dit voorgenomen besluit en heeft na het besluit van HC om de rechtsvormwijziging toch ongewijzigd door te voeren, beroep ingesteld bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (‘OK’). In deze beroepsprocedure heeft de OR zich op het standpunt gesteld dat HC bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. De O...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Procesverloop

2. De marginale toets ex art. 26 lid 4 en 5 WOR

3. Speelveld OK-procedure

4. Omvorming rechtsvorm

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. E.H. Damen1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2018:725
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAO/15322

Verder in 2018 nr.4

 Ter Visie - Algoritmische discriminatie

Het algoritme[2] is in opkomst. ‘Slimme algoritmes’ (‘machine learning algoritmes’) bepalen steeds vaker wie promotie krijgt of welk cv geselecteerd wordt in een sollicitatieprocedure. ...

 Toegestane territoriale beperkingen en medezeggenschap in concernverband na TUI

In het TUI-arrest heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘HvJ’) geoordeeld dat een beperking van een vennootschapsrechtelijke medezeggenschapsrecht tot het Duitse territoir ni...

 EU-voorstel voor richtlijn voor grensoverschrijdende omzetting en juridische splitsing en aanpassing van de regeling van de grensoverschrijdende fusie

Op 25 april 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensove...

 Reactie op ‘De medezeggenschapsaspecten van de AVG’ - Verlies de WOR niet uit het oog!

Deze bijdrage vormt een reactie op het artikel ‘De medezeggenschapsaspecten van de AVG’, dat eerder in dit tijdschrift verscheen.[2] In dit artikel wordt, kortgezegd, aangegeven dat bi...

 Naschrift bij de reactie van M. Westhoeve op ‘De medezeggenschapsaspecten van de AVG’ - Verlies de WOR niet uit het oog!

“Verlies de WOR niet uit het oog”, aldus Westhoeve als reactie op ons artikel. In het bijzonder wordt gereageerd op hetgeen wij schrijven over art. 27 lid 1 sub k WOR, in welk verband door Westhoev...