Tijdschrift voor Compliance 2022 nr. 4

De rol van de Nederlandse financiële sector in de bestrijding van illegale handel in wilde dieren

B. Kloth LL.M.1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In dit artikel bekijken we welke rol Nederlandse financiële instellingen kunnen spelen bij de bestrijding van illegale handel in wilde dieren (hierna: IHWD). In het bijzonder de samenloop tussen IHWD en het witwassen van de betrokken geldstromen, maakt dat de Nederlandse financiële instellingen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van IHWD door de inzet van hun bestaande maatregelen tegen witwassen. Dit vereist wel dat de awareness wordt vergroot ten aanzien van de risico's voor IHWD in de Nederlandse financiële sector, en de risico's ten aanzien van IHWD in bestaande risicobeheerssystemen van financiële instellingen worden ingepast. Ook denken we dat het tijd is voor het opzetten van een publieke private samenwerking op dit terrein door publieke partners en Nederlandse financiële instellingen.

 

IHWD, illegale ontbossing en overbevissing bedreigen de biodiversiteit en ons klimaat op aarde. IHWD en ontbossing ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Wat is wildlife criminaliteit?

2.1. Wettelijke achtergrond

2.2. Globaal probleem & de rol van Nederland

2.3. Samenloop met andere criminaliteit

3. Witwasmethoden en betrokkenheid van de financiële sector

3.1. Follow the money

3.2. Vermenging met andere business

4. Wat kunnen Nederlandse financiële instellingen doen?

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
B. Kloth LL.M.1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/17298

Verder in 2022 nr.4

 Editorial

The fourth issue of 2022 focuses on 'ESG and Compliance'. A very hot topic these days, which is often in the news. But above all, it is a topical and interesting theme due to the fact that the publ...

 From Integrity- to ESG-Due Diligence

The new requirements to perform ESG Due Diligence and report on impact of sustainability issues, will pose challenges for organisations, but also for compliance officers. The new regulations will l...

 Klimaatverandering is het grootste marktfalen ooit

De Europese Commissie wil bedrijven meer ruimte geven voor duurzaamheidsafspraken en zo bijdragen aan de Europese klimaatdoelen. 'De plannen zijn een stap in de goede richting, maar gaan nog niet v...

 SFDR: an important new focus area for the compliance function of asset managers.

1. Introduction This article is about a new topic which increasingly requires significant attention of the compliance function of asset managers: compliance with new requirements on sustainability ...

 The Proliferation of Contractual Assurances in Environmental and Human Rights Due Diligence in Supply Chains

Contracts are regularly deployed to regulate corporate practices of suppliers in connection with- environmental and human rights compliance as required by buyers in supply chains. Many buyers, main...

 Een klimaatneutrale bedrijfsvoering van de inkopende rijksoverheid: de compliancefunctie verkend

Summary: The Dutch central government often struggles to comply with sustainable public procurement rules and policy. Compliance with this framework of rules and policy measures is, however, import...

 ESG in Remuneration and Corporate Governance

The Relationship between ESG Engagement, Remuneration Policies and Corporate Govenrance Regulation With the proliferation of ESG as an established element in today's business practice, the regulato...

 A reflection on the flaws of social audits

Auditing companies are commercial enterprises that meet their clients' need to manage their reputation. Created in response to the criticism raised by the numerous abuses reported in the 1990s, cor...

 De rol van de Nederlandse financiële sector in de bestrijding van illegale handel in wilde dieren

In dit artikel bekijken we welke rol Nederlandse financiële instellingen kunnen spelen bij de bestrijding van illegale handel in wilde dieren (hierna: IHWD). In het bijzonder de samenl...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (84)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorde...