Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2019 nr. 1

Corruptie en de rol van banken

dr. mr. ir. R.J. Hoff1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Financiële instellingen hebben een poortwachtersfunctie.2 Zij zijn in de positie om geldstromen die verbonden zijn aan criminaliteit, waaronder corruptie, te detecteren en te stoppen. Er wordt in dit verband zelfs gesproken over een ‘sleutelrol’ van financiële instellingen.3 Wetgeving, zoals de EU antiwitwasrichtlijnen (AMLD) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), legt deze rol vast. Deze wetgeving legt bijvoorbeeld verplichtingen op ten aanzien van cliëntenonderzoek (CDD) en het onderzoek naar de herkomst van gelden, en van transactiemonitoring en het melden van ongebruikelijke transacties.

De rol van financiële instellingen, waaronder banken, roept ook vragen op.4 Poortwachter-zijn wordt in dat verband ook wel eens geschetst als ‘onbezoldigd opsporingsambtenaar’.5 Daarbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat het de rol van banken is om financiële diensten te verlenen en om daarmee winst te maken. Daarin past geen poortwachter...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Corruptiecases en tekortkomingen bij banken

1.1. Abacha en Citibank

1.2. VimpelCom en ING

2. Oorzaken van de tekortkomingen bij de banken

3. Ingrijpen door wet- en regelgeving

3.1. Ontwikkelingen in wet- en regelgeving

3.2. Met PEP-regelgeving verdwijnen de tekortkomingen niet

3.3. Wat is nodig: identificeren en mitigeren corruptierisico’s

Ten slotte: het draait om integriteit

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. mr. ir. R.J. Hoff1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/15433

Verder in 2019 nr.1

 Voorwoord

Beste lezers, Voor u ligt het eerste nummer van 2019 van het Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming. Ook deze uitgave bevat weer zeer lezenswaardige artikelen over uiteenlopende onderwerpen ...

 Corruptie en de rol van banken

Financiële instellingen hebben een poortwachtersfunctie.[2] Zij zijn in de positie om geldstromen die verbonden zijn aan criminaliteit, waaronder corruptie, te detecteren en te stoppen. Er wordt in...

 ING: begin van het einde van de buitengerechtelijke afdoening?

Uit het feitenrelaas dat onderdeel uitmaakt van de transactie-overeenkomst tussen het OM en de ING, blijkt dat niet alle potentiële overtredingen van de Wwft en signalen van witwassen tot op de bod...

 Misvattingen over de last onder dwangsom

In het bestuurlijke sanctierecht wordt een onderscheid gemaakt tussen herstelsancties en bestraffende sancties. De bestuurlijke boete is blijkens art. 5:40 Awb een (bestuurlijke) sanc...

 Wet computercriminaliteit III

Op 1 maart 2019 treedt de Wet Computercriminaliteit III in werking.[2] De wet begon in 2011 als het conceptwetsvoorstel Versterking Bestrijding Computercriminaliteit,[3] en werd in 2013 het wetsvoo...

 Enkele opmerkingen over geld en virtuele valuta in de context van de richtlijn inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld

De richtlijn inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld is in het najaar van 2018 tot stand gekomen. Anders dan de naam van de richtlijn doet vermoeden bevat de richtlijn ...