Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2019 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. M.E Rosing
mr. A.E. van der Wal

Redactie

mr. drs. M.J. Blotwijk
mr. R. de Bree
mr. dr. A.R. Hartmann
mr. R. van der Hoeven
mr. L.E.G. van der Hut
mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M
mr. A.S.M.L. Prompers
mr. P. L. Reeser Cuperus
mr. J.F. Rense
mr. R.J.M. de Rijck
mr. G.P. Roth
Mr. B.J. Schmitz
mr. drs. M.J.C. Somsen
mr. A. B. Vissers
A.E. Wilbrink
mr. dr. E. M. Witjens
mr. dr. M.T. van der Wulp

Vaste medewerkers

mr. M.C.C. J. Cuppen
mr. K.M.G. Demandt
mr. F.A. Dudok van Heel
mr. A.A. Feenstra
mr. M.A. Loenen
E. Neve
mr. C. J. Roosen
mr. W. Shreki
mr. S.W.M. Stevens
mr. drs. M.J.N. Vermeij

Redactiesecretaris(sen)

mr. A.M. Borel Rinkes

Inleiding

Voorwoord

mr. A.E. van der Wal

Beste lezers, Voor u ligt het eerste nummer van 2019 van het Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming. Ook deze uitgave bevat weer zeer lezenswaardige artikelen over uiteenlopende onderwerpen zodat er voor ieder van onze lezers relevante onderwerpen aan de orde komen. De ING-schikking dreunt ook in het eerste kwartaal van 2019 nog na. In het voorwoord bij het vorige nummer kwam al aan de orde dat de Minister van Justitie en Veiligheid een regeling uit zal laten werken voor rechterlijke toetsing van hoge schikkingen. Het OM heeft op 22 febru... ...lees meer

Artikel

Corruptie en de rol van banken

dr. mr. ir. R.J. Hoff1

Financiële instellingen hebben een poortwachtersfunctie.[2] Zij zijn in de positie om geldstromen die verbonden zijn aan criminaliteit, waaronder corruptie, te detecteren en te stoppen. Er wordt in dit verband zelfs gesproken over een ‘sleutelrol’ van financiële instellingen.[3] Wetgeving, zoals de EU antiwitwasrichtlijnen (AMLD) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), legt deze rol vast. Deze wetgeving legt bijvoorbeeld verplichtingen op ten aanzien van cliëntenonderzoek (CDD) en het onderzoek naar de herkomst van gelden, en van transactiemonitoring ... abonneren of dit artikel kopen.

ING: begin van het einde van de buitengerechtelijke afdoening?

mr. N. Gonzalez Bos1

Uit het feitenrelaas dat onderdeel uitmaakt van de transactie-overeenkomst tussen het OM en de ING, blijkt dat niet alle potentiële overtredingen van de Wwft en signalen van witwassen tot op de bodem zijn uitgezocht. Dit zou waarschijnlijk ook niet zijn gebeurd als de zaak voor de strafrechter was gebracht. Gelet op de beperkte opsporingscapaciteit kan het OM niet anders dan de omvang van dit soort onderzoeken beperken. Als een dergelijke zaak voor de rechter komt, wordt in de regel op de dagvaarding volstaan met een aantal geselecteerde verwijten. Verloop en uitkomst van een gang naar d... abonneren of dit artikel kopen.

Misvattingen over de last onder dwangsom

mr. dr. drs. B. van der Vorm1

In het bestuurlijke sanctierecht wordt een onderscheid gemaakt tussen herstelsancties en bestraffende sancties. De bestuurlijke boete is blijkens art. 5:40 Awb een (bestuurlijke) sanctie die als bestraffend wordt aangemerkt. Dit geldt niet voor de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom. Onder deze sancties worden verstaan herstelsancties, zo blijkt uit art. 5:21 respectievelijk 5:31d Awb. Volgens Hartmann en Sackers valt niet te ontkennen dat aan herstelsancties bestraffende trekjes kleven, omdat ze ingrijpend kunnen zijn en behoorlijke financiële co... abonneren of dit artikel kopen.

Wet computercriminaliteit III

mr. B.W. Newitt1

Op 1 maart 2019 treedt de Wet Computercriminaliteit III in werking.[2] De wet begon in 2011 als het conceptwetsvoorstel Versterking Bestrijding Computercriminaliteit,[3] en werd in 2013 het wetsvoorstel Wet Computercriminaliteit III.[4] Deze is na enige zowel geruststellende als zorgwekkende wijzigingen[5] in 2016 naar de Eerste Kamer gestuurd.[6] De nieuwe wet kan, zoals de naam ook al zegt, worden gezien als een aanvulling op de Wet Computercriminaliteit uit 1993 en de Wet Computercriminaliteit II uit 2006.In die eerdere wetten werd een aantal specifieke cybercrim... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van HeelJurisprudentieRechtbank Oost-Brabant 6 november 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:5435Een kunstharsproducent uit Middelburg is door de Rechtbank Oost-Brabant op 6 november 2018 veroordeeld wegens overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet Milieubeheer. Op 14 april 2016 is een lekkage ontstaan in een leiding van de fabriek, als gevolg waarvan ongeveer 6 kilogram waterstof is ontsnapt, die direct is geëxplodeerd en in brand is ge... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS