Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2019 nr. 1

ING: begin van het einde van de buitengerechtelijke afdoening?

mr. N. Gonzalez Bos1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Uit het feitenrelaas dat onderdeel uitmaakt van de transactie-overeenkomst tussen het OM en de ING, blijkt dat niet alle potentiële overtredingen van de Wwft en signalen van witwassen tot op de bodem zijn uitgezocht. Dit zou waarschijnlijk ook niet zijn gebeurd als de zaak voor de strafrechter was gebracht. Gelet op de beperkte opsporingscapaciteit kan het OM niet anders dan de omvang van dit soort onderzoeken beperken. Als een dergelijke zaak voor de rechter komt, wordt in de regel op de dagvaarding volstaan met een aantal geselecteerde verwijten. Verloop en uitkomst van een gang naar de rechter zouden er in het geval van ING anders hebben uitgezien dan de transactie die nu is overeengekomen. Desondanks valt niet in te zien welk belang de maatschappij of bank hierbij zou kunnen hebben.

Bij een transactie kunnen alle strafbare gedragingen waarvoor naar het oordeel van het OM voldoende bewijs is, worden betrokken. Hierdoor kon een schikkingsbedrag van 775 mio. worden bereikt...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. N. Gonzalez Bos1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/15434

Verder in 2019 nr.1

 Voorwoord

Beste lezers, Voor u ligt het eerste nummer van 2019 van het Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming. Ook deze uitgave bevat weer zeer lezenswaardige artikelen over uiteenlopende onderwerpen ...

 Corruptie en de rol van banken

Financiële instellingen hebben een poortwachtersfunctie.[2] Zij zijn in de positie om geldstromen die verbonden zijn aan criminaliteit, waaronder corruptie, te detecteren en te stoppen. Er wordt in...

 ING: begin van het einde van de buitengerechtelijke afdoening?

Uit het feitenrelaas dat onderdeel uitmaakt van de transactie-overeenkomst tussen het OM en de ING, blijkt dat niet alle potentiële overtredingen van de Wwft en signalen van witwassen tot op de bod...

 Misvattingen over de last onder dwangsom

In het bestuurlijke sanctierecht wordt een onderscheid gemaakt tussen herstelsancties en bestraffende sancties. De bestuurlijke boete is blijkens art. 5:40 Awb een (bestuurlijke) sanc...

 Wet computercriminaliteit III

Op 1 maart 2019 treedt de Wet Computercriminaliteit III in werking.[2] De wet begon in 2011 als het conceptwetsvoorstel Versterking Bestrijding Computercriminaliteit,[3] en werd in 2013 het wetsvoo...

 Enkele opmerkingen over geld en virtuele valuta in de context van de richtlijn inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld

De richtlijn inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld is in het najaar van 2018 tot stand gekomen. Anders dan de naam van de richtlijn doet vermoeden bevat de richtlijn ...