Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2019 nr. 1

Wet computercriminaliteit III

mr. B.W. Newitt1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 1 maart 2019 treedt de Wet Computercriminaliteit III in werking.2 De wet begon in 2011 als het conceptwetsvoorstel Versterking Bestrijding Computercriminaliteit,3 en werd in 2013 het wetsvoorstel Wet Computercriminaliteit III.4 Deze is na enige zowel geruststellende als zorgwekkende wijzigingen5 in 2016 naar de Eerste Kamer gestuurd.6 De nieuwe wet kan, zoals de naam ook al zegt, worden gezien als een aanvulling op de Wet Computercriminaliteit uit 1993 en de Wet Computercriminaliteit II uit 2006.

In die eerdere wetten werd een aantal specifieke cybercrime-feiten strafbaar gesteld, zoals computervredebreuk, het verspreiden van malware en het doen van DDoS aanvallen. Ook werden verschillende digitale opsporingsbevoegdheden ingevoerd die nu haast niet meer uit de opsporingspraktijk weg te denken zijn, zoals de doorzoeking ter onderzoek in geautomatiseerde werken en het opnemen en aftappen van computergegevens.

De nieuwe wet vult door de opspor...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Strafbaarstelling heling en verduistering van ‘niet-openbare’ gegevens (art. 139g en 138c Sr)

2. Bevel art. 125p Sv

3. Inzet lokpuber bij grooming en verleiding tot ontucht

4. Strafbaarstelling online handelsfraude (art. 326d Sr)

5. Hacken als opsporingsbevoegdheid: (art. 126nba, uba en zba Sv)

5.1. Mogelijke toepassingen

5.2. Voorwaarden voor de inzet

5.3. Bij AMvB aangewezen feiten

5.4. Nadere waarborgen inzet hackbevoegdheid

5.5. Rechtsmacht problematiek art. 126nba-hacken

5.6. Hoge Raad sanctioneert (enkelvoudige) inbreuken niet binnen art. 359a Sv

5.7. Argumenten wetgever

5.8. Resterende zorgen over art. 126nba-hacken

5.9. Meest ernstige vorm van inbreuk op privacy

5.10. Steeds verdergaande mogelijkheden door nieuwe eigen apparatuur

5.11. Misbruik ligt op de loer

5.12. Vertrouwen op niet gangbaar worden

5.13. Inbreuken door andere landen

5.14. Ontoegankelijk maken gegevens in het buitenland

5.15. Staatshacken maakt systemen kwetsbaar

5.16. Politieke en diplomatieke problemen

5.17. Waarborgen en kaders in te vullen middels AMvB aanwijzing OM

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. B.W. Newitt1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/15436

Verder in 2019 nr.1

 Voorwoord

Beste lezers, Voor u ligt het eerste nummer van 2019 van het Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming. Ook deze uitgave bevat weer zeer lezenswaardige artikelen over uiteenlopende onderwerpen ...

 Corruptie en de rol van banken

Financiële instellingen hebben een poortwachtersfunctie.[2] Zij zijn in de positie om geldstromen die verbonden zijn aan criminaliteit, waaronder corruptie, te detecteren en te stoppen. Er wordt in...

 ING: begin van het einde van de buitengerechtelijke afdoening?

Uit het feitenrelaas dat onderdeel uitmaakt van de transactie-overeenkomst tussen het OM en de ING, blijkt dat niet alle potentiële overtredingen van de Wwft en signalen van witwassen tot op de bod...

 Misvattingen over de last onder dwangsom

In het bestuurlijke sanctierecht wordt een onderscheid gemaakt tussen herstelsancties en bestraffende sancties. De bestuurlijke boete is blijkens art. 5:40 Awb een (bestuurlijke) sanc...

 Wet computercriminaliteit III

Op 1 maart 2019 treedt de Wet Computercriminaliteit III in werking.[2] De wet begon in 2011 als het conceptwetsvoorstel Versterking Bestrijding Computercriminaliteit,[3] en werd in 2013 het wetsvoo...

 Enkele opmerkingen over geld en virtuele valuta in de context van de richtlijn inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld

De richtlijn inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld is in het najaar van 2018 tot stand gekomen. Anders dan de naam van de richtlijn doet vermoeden bevat de richtlijn ...