Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2019 nr. 1

Misvattingen over de last onder dwangsom

mr. dr. drs. B. van der Vorm1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het bestuurlijke sanctierecht wordt een onderscheid gemaakt tussen herstelsancties en bestraffende sancties. De bestuurlijke boete is blijkens art. 5:40 Awb een (bestuurlijke) sanctie die als bestraffend wordt aangemerkt. Dit geldt niet voor de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom. Onder deze sancties worden verstaan herstelsancties, zo blijkt uit art. 5:21 respectievelijk 5:31d Awb. Volgens Hartmann en Sackers valt niet te ontkennen dat aan herstelsancties bestraffende trekjes kleven, omdat ze ingrijpend kunnen zijn en behoorlijke financiële consequenties kunnen hebben.2 Naar aanleiding van recente uitspraken van zowel de civiele als de strafkamer van de Hoge Raad is een discussie ontstaan over het al dan niet bestraffende karakter van de last onder dwangsom. Twee arresten van de Hoge Raad over de toepassing van de (last onder) dwangsom hebben auteurs ertoe gebracht te betogen dat deze sanctie bestraffend zou zijn. Recentelijk heeft V...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

2. De concrete aanleiding: twee recente uitspraken over de (last onder) dwangsom

2.1. Enige algemene opmerkingen over de last onder dwangsom[9]

2.2. Het arrest van HR 24 februari 2017 (civiele kamer)[23]

2.3. HR 12 december 2017[28]

3. De argumenten vóór het bestraffende karakter van de last onder dwangsom

3.1. Inleiding

3.2. De enkele dwangsomoplegging als bestraffende sanctie

3.3. De enkele invordering als bestraffende sanctie

3.4. De invordering als bestraffende sanctie voor zover het bedrag van de dwangsom hoger is dan herstel rechtmatige toestand

3.5. De invordering als een voorwaardelijke geldboete?

3.6. De betrokkene is niet in staat om aan de invordering te voldoen

4. De argumenten tegen het bestraffende karakter van de last onder dwangsom

4.1. Inleiding

4.2. De enkele dwangsomoplegging als bestraffende sanctie

4.3. De enkele invordering als bestraffende sanctie

4.4. De invordering als bestraffende sanctie voor zover het bedrag van de dwangsom hoger is dan herstel rechtmatige toestand

4.5. De invordering als een voorwaardelijke geldboete?

4.6. De betrokkene is niet in staat om aan de invordering te voldoen

5. De consequenties voor het vervolgingsbeleid en de straftoemeting

5.1. De uitkomst van het debat

5.2. Het eerste scenario: de last onder dwangsom als bestraffende sanctie

5.3. Het tweede scenario: de last onder dwangsom als herstelsanctie

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. drs. B. van der Vorm1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/15435

Verder in 2019 nr.1

 Voorwoord

Beste lezers, Voor u ligt het eerste nummer van 2019 van het Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming. Ook deze uitgave bevat weer zeer lezenswaardige artikelen over uiteenlopende onderwerpen ...

 Corruptie en de rol van banken

Financiële instellingen hebben een poortwachtersfunctie.[2] Zij zijn in de positie om geldstromen die verbonden zijn aan criminaliteit, waaronder corruptie, te detecteren en te stoppen. Er wordt in...

 ING: begin van het einde van de buitengerechtelijke afdoening?

Uit het feitenrelaas dat onderdeel uitmaakt van de transactie-overeenkomst tussen het OM en de ING, blijkt dat niet alle potentiële overtredingen van de Wwft en signalen van witwassen tot op de bod...

 Misvattingen over de last onder dwangsom

In het bestuurlijke sanctierecht wordt een onderscheid gemaakt tussen herstelsancties en bestraffende sancties. De bestuurlijke boete is blijkens art. 5:40 Awb een (bestuurlijke) sanc...

 Wet computercriminaliteit III

Op 1 maart 2019 treedt de Wet Computercriminaliteit III in werking.[2] De wet begon in 2011 als het conceptwetsvoorstel Versterking Bestrijding Computercriminaliteit,[3] en werd in 2013 het wetsvoo...

 Enkele opmerkingen over geld en virtuele valuta in de context van de richtlijn inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld

De richtlijn inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld is in het najaar van 2018 tot stand gekomen. Anders dan de naam van de richtlijn doet vermoeden bevat de richtlijn ...