Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2019 nr. 1

Actualiteiten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel

Jurisprudentie

Rechtbank Oost-Brabant 6 november 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:5435

Een kunstharsproducent uit Middelburg is door de Rechtbank Oost-Brabant op 6 november 2018 veroordeeld wegens overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet Milieubeheer. Op 14 april 2016 is een lekkage ontstaan in een leiding van de fabriek, als gevolg waarvan ongeveer 6 kilogram waterstof is ontsnapt, die direct is geëxplodeerd en in brand is gevlogen.

Aan het bedrijf is tenlastegelegd dat zij al dan niet opzettelijk niet alle maatregelen heeft getroffen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor de menselijke gezondheid en het milieu te beperken. Daartoe werd de verdachte onder meer verweten dat gevaren en risico’s niet voldoende waren geïdentificeerd, dat zij tekort is geschoten in de vaststelling...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden

Jurisprudentie

Rechtbank Oost-Brabant 6 november 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:5435

Economisch strafrecht: milieu

Jurisprudentie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tussenarrest 19 december 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:11244

Rechtbank Rotterdam 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9897 en 9898

Rechtbank Rotterdam 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9896

Rechtbank Oost-Brabant 6 november 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:5435

Hof Den Haag 12 december 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:3443, 3444 en 3445

Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:2018:4956, 4963 en 4964

Hoge Raad 4 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2247

Hof Arnhem-Leeuwarden 21 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:10122

Rechtbank Rotterdam 8 november 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9194

Financieel strafrecht

Jurisprudentie Wft en Wwft

Rechtbank Amsterdam 7 december 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:9877

Gerechtshof Den Haag 1 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:187

Jurisprudentie Wtt

Rechtbank Den Haag 16 november 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13626 en ECLI:NL:RBDHA:2018:13653

Rechtbank Amsterdam10 december 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:8764 en ECLI:NL:RBAMS:2018:8757

Fiscaal sanctierecht

Jurisprudentie

Gerechtshof Amsterdam 27 november 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4414

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 februari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:1244

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 21 december 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:5485

Ontneming

Hoge Raad 4 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2243

Hoge Raad 18 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2345

Hoge Raad 15 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:44 en 45

Hoge Raad 15 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:47

Toezichthouders

Nieuws

ESMA verlengt verbod op binaire opties en beperkingen op CFD’s.

Onvoldoende kennis bij beleggingsondernemingen over vereisten om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan

Nieuwe Wet toezicht trustkantoren

Jurisprudentie

Rb. Rotterdam 19 februari 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:1185

Voorzieningenrechter Rb. Rotterdam 20 december 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:10909

Rb. Rotterdam 28 september 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:8283

Witwassen

Jurisprudentie

Hoge Raad 18 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2352, met noot ECLI:NL:PHR:2018:1014

Hoge Raad 22 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:78

Rechtbank Rotterdam 20 december 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:10976

Rechtbank Oost-Brabant, 20 december 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:6341

Rechtbank Oost-Brabant, 20 december 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:6345

Overige actualiteiten

Rabobank betaalt boete van € 1 miljoen voor gebrekkige AML controle

Belang AML compliance

AML toezicht op banken blijft nationaal

AFM en AML

Nieuwe Wwft Richtsnoeren voor belastingadviseurs en accountant

Internetconsultatie Implementatiewet wijziging vierde anti-witwaswetgeving

Nieuwe lijst van 23 derde landen met zwakke regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/15438

Verder in 2019 nr.1

 Voorwoord

Beste lezers, Voor u ligt het eerste nummer van 2019 van het Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming. Ook deze uitgave bevat weer zeer lezenswaardige artikelen over uiteenlopende onderwerpen ...

 Corruptie en de rol van banken

Financiële instellingen hebben een poortwachtersfunctie.[2] Zij zijn in de positie om geldstromen die verbonden zijn aan criminaliteit, waaronder corruptie, te detecteren en te stoppen. Er wordt in...

 ING: begin van het einde van de buitengerechtelijke afdoening?

Uit het feitenrelaas dat onderdeel uitmaakt van de transactie-overeenkomst tussen het OM en de ING, blijkt dat niet alle potentiële overtredingen van de Wwft en signalen van witwassen tot op de bod...

 Misvattingen over de last onder dwangsom

In het bestuurlijke sanctierecht wordt een onderscheid gemaakt tussen herstelsancties en bestraffende sancties. De bestuurlijke boete is blijkens art. 5:40 Awb een (bestuurlijke) sanc...

 Wet computercriminaliteit III

Op 1 maart 2019 treedt de Wet Computercriminaliteit III in werking.[2] De wet begon in 2011 als het conceptwetsvoorstel Versterking Bestrijding Computercriminaliteit,[3] en werd in 2013 het wetsvoo...

 Enkele opmerkingen over geld en virtuele valuta in de context van de richtlijn inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld

De richtlijn inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld is in het najaar van 2018 tot stand gekomen. Anders dan de naam van de richtlijn doet vermoeden bevat de richtlijn ...