Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2019 nr. 1

De Warmtewet in transitie en de rol van de lokale overheid

dr. D.G. Tempelman, LL.M. en C.A. van den Berg, LL.M.1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 3 juli 2018 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Warmtewet aangenomen, maar een herziening werd gelijktijdig aangekondigd. In dit artikel wordt kort ingegaan op de Warmtewet 2014 en uitgebreider ingegaan op de herziening van 2018 en de toekomstige wijzigingen in het kader van de energietransitie. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de verplichtingen voor lokale overheden die voortvloeien uit deze Warmtewet en wordt bekeken welke rol lokale overheden gaan innemen in de transitie naar warmtenetwerken. Omdat er tevens diverse verplichtingen – die betrekking hebben op de warmtevoorziening – voortvloeien uit het Klimaatakkoord, de regionale energiestrategieën en de Omgevingswet, worden deze ook meegenomen in het overzicht. Gebleken is dat het nog niet altijd helder is wat de wetgever bedoelt.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De Warmtewet en de Wetgevingsagenda energietransitie

2. De Warmtewet: een wet in ontwikkeling

2.1. Belangrijkste wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet

2.2. Wijzigingen ten behoeve van de wetgevingsagenda energietransitie

3. De lokale overheid in transitie

3.1. Europese ontwikkelingen

3.2. De (herziene) Warmtewet

3.3. Het Ontwerp-Klimaatakkoord

3.4. De Omgevingswet

4. Concluderende opmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. D.G. Tempelman, LL.M. en C.A. van den Berg, LL.M.1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15533

Verder in 2019 nr.1

 Cybersecurity en gegevensbescherming bij energienetwerken - Verslag NeVER ledenbijeenkomst 17 december 2018

De energiesector is sterk afhankelijk van (digitale) gegevensverwerking. Hiermee lijkt deze voor de samenleving vitale sector een aantrekkelijk doelwit te zijn voor cyberaanvallen. Welke wet- en...

 Heat Supply Markets in Transition: a brief analysis of recent developments in the Danish and Swedish Heat Supply Markets

1. IntroductionThe heat supply markets of Denmark and Sweden have several common factors such as a relatively high share of renewable energy supply for space heating, a rather high level of domesti...

 Voorwoord

Het mag dan geen themanummer heten, maar deze aflevering van NTE bevat wel twee bijdragen met warmte als thema. Zowel de gestelde klimaatdoelen als de uitfasering van het Groningengas hebben de on...

 De Warmtewet in transitie en de rol van de lokale overheid

Op 3 juli 2018 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Warmtewet aangenomen, maar een herziening werd gelijktijdig aangekondigd. In dit artikel wordt kort ingegaan op de Warmtewet 2014 en uitgebreider i...