Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2019 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. B.J. Drijber
mr. F. Elskamp
mr. dr. H.P.A. Knops
mr. P.I.W.R. Maandag
mr. M.W.F. Oosterhuis
drs. C.M.A. Prins
dr. T. Vanden Borre

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

Inleiding

Voorwoord

Michelle de Rijke

Het mag dan geen themanummer heten, maar deze aflevering van NTE bevat wel twee bijdragen met warmte als thema. Zowel de gestelde klimaatdoelen als de uitfasering van het Groningengas hebben de ontwikkeling van warmte als energiebron in Nederland in een stroomversnelling gebracht. De Warmtewet die aanvankelijk tot stand is gebracht met het oog op consumentenbescherming zal naar het zich thans laat aanzien worden omgebogen naar een juridisch kader voor de totstandkoming van een duurzame warmtemarkt. In die transitie is een pregnante rol weggelegd voor de lokale overheid. D... ...lees meer

Artikel

De Warmtewet in transitie en de rol van de lokale overheid

dr. D.G. Tempelman, LL.M. en C.A. van den Berg, LL.M.1

Op 3 juli 2018 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Warmtewet aangenomen, maar een herziening werd gelijktijdig aangekondigd. In dit artikel wordt kort ingegaan op de Warmtewet 2014 en uitgebreider ingegaan op de herziening van 2018 en de toekomstige wijzigingen in het kader van de energietransitie. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de verplichtingen voor lokale overheden die voortvloeien uit deze Warmtewet en wordt bekeken welke rol lokale overheden gaan innemen in de transitie naar warmtenetwerken. Omdat er tevens diverse verplichtingen – die betrekking hebben op de warmtevoor... abonneren of dit artikel kopen.

Heat Supply Markets in Transition: a brief analysis of recent developments in...

L.M. Andreasson, LL.M.1

1. IntroductionThe heat supply markets of Denmark and Sweden have several common factors such as a relatively high share of renewable energy supply for space heating, a rather high level of domestic energy resources used for heating purposes, a high level of taxation for fossil fuels used in the heating sector and a quite strong position for consumers.[2] The most common denominator of the Danish and the Swedish heat supply markets is that district heating (DH) is the predominant form of heating. DH is a system for distribution of heat generated in a centralised location through... abonneren of dit artikel kopen.

Cybersecurity en gegevensbescherming bij energienetwerken - Verslag NeVER led...

mr. S.S.D. Nizamoeddin1

De energiesector is sterk afhankelijk van (digitale) gegevensverwerking. Hiermee lijkt deze voor de samenleving vitale sector een aantrekkelijk doelwit te zijn voor cyberaanvallen. Welke wet- en regelgeving is in dat geval van toepassing, en hoe wapent de Nederlandse energiesector zich daartegen? Vanuit een andere invalshoek bekeken kan (digitale) gegevensverwerking ook kansen bieden aan spelers in de energiesector; welke mogelijkheden zijn er in dat opzicht? Al deze actuele vraagstukken kwamen aan bod tijdens de ledenbijeenkomst van 17 december 2018 bij Stedin Netbeheer te Rotterdam met... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

Prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, D. Drankier LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, G.J. Kreeft LL.M., C.T. Nieuwenhout LL.M., M.T. Nieves-Zarate LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova, C.G. Verburg LL.M en C.J. Vermue LL.M.1

´╗┐Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden. Autoriteit Consument & Markt (ACM)Maximumtarieven warmteOp 21 december 2018 heeft de ACM de maximumwarmtetarieven voor 2019 vastgesteld. In 2019 mogen warmteleveranciers hun tarieven met maximaal 164 EUR verhogen. Deze stijging van het maximumtarief v... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. I. Brinkman, mr. E.A. de Vries en mr. drs. C. van der Woude

Deze rubriek bestrijkt de periode half december 2018 – januari 2019. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en gesignaleerd zijn. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS