Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2019 nr. 1

Cybersecurity en gegevensbescherming bij energienetwerken - Verslag NeVER ledenbijeenkomst 17 december 2018

mr. S.S.D. Nizamoeddin1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De energiesector is sterk afhankelijk van (digitale) gegevensverwerking. Hiermee lijkt deze voor de samenleving vitale sector een aantrekkelijk doelwit te zijn voor cyberaanvallen. Welke wet- en regelgeving is in dat geval van toepassing, en hoe wapent de Nederlandse energiesector zich daartegen? Vanuit een andere invalshoek bekeken kan (digitale) gegevensverwerking ook kansen bieden aan spelers in de energiesector; welke mogelijkheden zijn er in dat opzicht? Al deze actuele vraagstukken kwamen aan bod tijdens de ledenbijeenkomst van 17 december 2018 bij Stedin Netbeheer te Rotterdam met als thema ‘Cybersecurity en gegevensbescherming bij energienetwerken’. Als sprekers waren uitgenodigd Esther Paalman (beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Directie Telecommarkt), Machiel Bolhuis (Adviseur Regulatory Affairs bij EnecoGroep) en Arnold van de Bie (Chief Data Officer bij Stedin). Het onderstaande is een beknopte samenvatting van de presentaties.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Hoofdlijnen en achtergronden van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

2. Cybersecurity en gegevensbescherming in de energiesector in praktijk

3. Data en netbeheer; kansen voor de toekomst

4. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S.S.D. Nizamoeddin1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15535

Verder in 2019 nr.1

 Cybersecurity en gegevensbescherming bij energienetwerken - Verslag NeVER ledenbijeenkomst 17 december 2018

De energiesector is sterk afhankelijk van (digitale) gegevensverwerking. Hiermee lijkt deze voor de samenleving vitale sector een aantrekkelijk doelwit te zijn voor cyberaanvallen. Welke wet- en...

 Heat Supply Markets in Transition: a brief analysis of recent developments in the Danish and Swedish Heat Supply Markets

1. IntroductionThe heat supply markets of Denmark and Sweden have several common factors such as a relatively high share of renewable energy supply for space heating, a rather high level of domesti...

 Voorwoord

Het mag dan geen themanummer heten, maar deze aflevering van NTE bevat wel twee bijdragen met warmte als thema. Zowel de gestelde klimaatdoelen als de uitfasering van het Groningengas hebben de on...

 De Warmtewet in transitie en de rol van de lokale overheid

Op 3 juli 2018 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Warmtewet aangenomen, maar een herziening werd gelijktijdig aangekondigd. In dit artikel wordt kort ingegaan op de Warmtewet 2014 en uitgebreider i...