Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2019 nr. 1

Actualiteiten en signaleringen

Prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, D. Drankier LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, G.J. Kreeft LL.M., C.T. Nieuwenhout LL.M., M.T. Nieves-Zarate LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova, C.G. Verburg LL.M en C.J. Vermue LL.M.1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rapporten en overige publicaties

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Maximumtarieven warmte

Op 21 december 2018 heeft de ACM de maximumwarmtetarieven voor 2019 vastgesteld. In 2019 mogen warmteleveranciers hun tarieven met maximaal 164 EUR verhogen. Deze stijging van het maximumtarief volgt uit de NMDA (niet meer dan anders)-systematiek van de Warmtewet waarbij de gastarieven als referentie worden gehanteerd voor het maximumtarief voor warmte. Door de stijging van de gasprijs mogen warmteleveranciers over 2019 hogere tarieven hanteren. Naast de gestegen gasprijs, werken ook de gestegen energiebelasting en de opslag voor duurzame energie door in de warmtetarieven.

Voor meer...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rapporten en overige publicaties

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Maximumtarieven warmte

Gewijzigde methodebesluiten 2017-2021

Bindende gedragslijn storingscompensatie warmte

TenneT

Rapport monitoring leveringszekerheid

Congestie-initiatief GOPACS

Erkenning Britse Garanties van Oorsprong

Infrastructure Outlook 2050

Gasunie

Hydrohub test waterstof voor industrie

CCUS-project Porthos

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Stimulering Duurzame Energieproductie 2019

Snellere daling vraag naar Groningengas

Wijzigingen energie-innovatie instrumentarium

Staatstoezicht op de Mijnen

Toekomstbeelden van de Energietransitie

SodM gaat toezicht op mijnbouwputten intensiveren

Planbureau voor de leefomgeving

Kosten van windenergie op zee 2018

Europese Commissie

EUR 800 miljoen voor CEF projecten

Nieuwe Energiemarktrapportage

Eurostat-cijfers over hernieuwbare energie

Overeenstemming gaspijpleidingen naar derde landen

ACER

Rapport over de implementatie van de Verordening capaciteitstoewijzing en congestiebeheer en de Verordening capaciteitstoewijzing op de langere termijn

ENTSO-E

Powerfacts 2019

Nieuwe regels voor transparency platform

ENTSO-G

Jaarprogramma 2019

Artikelen in andere tijdschriften

Mededelingen NeVER

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
Prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, D. Drankier LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, G.J. Kreeft LL.M., C.T. Nieuwenhout LL.M., M.T. Nieves-Zarate LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova, C.G. Verburg LL.M en C.J. Vermue LL.M.1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15538

Verder in 2019 nr.1

 Cybersecurity en gegevensbescherming bij energienetwerken - Verslag NeVER ledenbijeenkomst 17 december 2018

De energiesector is sterk afhankelijk van (digitale) gegevensverwerking. Hiermee lijkt deze voor de samenleving vitale sector een aantrekkelijk doelwit te zijn voor cyberaanvallen. Welke wet- en...

 Heat Supply Markets in Transition: a brief analysis of recent developments in the Danish and Swedish Heat Supply Markets

1. IntroductionThe heat supply markets of Denmark and Sweden have several common factors such as a relatively high share of renewable energy supply for space heating, a rather high level of domesti...

 Voorwoord

Het mag dan geen themanummer heten, maar deze aflevering van NTE bevat wel twee bijdragen met warmte als thema. Zowel de gestelde klimaatdoelen als de uitfasering van het Groningengas hebben de on...

 De Warmtewet in transitie en de rol van de lokale overheid

Op 3 juli 2018 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Warmtewet aangenomen, maar een herziening werd gelijktijdig aangekondigd. In dit artikel wordt kort ingegaan op de Warmtewet 2014 en uitgebreider i...