Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2019 nr. 2

Klimaatrecht tussen marktwerking en overregulering

prof. dr. E. Woerdman1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Klimaatverandering staat hoog op de politieke agenda. Burgers in Europa zien klimaatverandering als een van de vijf belangrijkste uitdagingen voor de Europese Unie (EU). Voor Nederlanders staat klimaatverandering zelfs in de top-3 van grootste politieke vraagstukken, na immigratie en overheidsfinanciën.2

De kosten van klimaatbeleid bedragen ongeveer 0,8 tot 4 procent van het mondiale inkomen, waarmee we economische schade van zo’n 1,5 tot 12 procent van het mondiale inkomen kunnen voorkomen.3 Klimaatbeleid kost dus hoogstwaarschijnlijk minder dan niets doen tegen klimaatverandering. Daarom staan we aan de vooravond van een enorme energietransitie, waarbij fossiele brandstoffen worden vervangen door hernieuwbare energie gemaakt met bijvoorbeeld zon, wind en water.4 Klimaatbeleid is dus niets minder dan de kern van de energietransitie.5

Wat klimaatbeleid gaat kosten hangt mede af van welke instrumenten ingezet gaan worden, hoe die worden ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Marktwerking door emissiehandel

3. Gewijzigde regels voor emissiehandel

4. Interactie tussen klimaatinstrumenten

5. Klimaatbeleid en energietransitie

6. Het risico van overregulering

7. Slotopmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. E. Woerdman1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15569

Verder in 2019 nr.2

 Voorwoord

In de eerste bijdrage in deze aflevering met de titel Klimaatrecht tussen marktwerking en overregulering zet prof. dr. Edwin Woerdman uiteen hoe de juridische vormgeving van emissiehandel de effici...

 Klimaatrecht tussen marktwerking en overregulering

Klimaatverandering staat hoog op de politieke agenda. Burgers in Europa zien klimaatverandering als een van de vijf belangrijkste uitdagingen voor de Europese Unie (EU). Voor Nederland...

 Net Anders - II - Een diversiteit aan private netten en directe lijnen

In ons artikel van 4 juli 2018[2] hebben wij de ontwikkelingen geschetst op het gebied van private netten en in het bijzonder de Gesloten Distributiesystemen (hierna: GDS dan wel GDS’sen) waarvo...

 Systeemintegratie in het kader van de energietransitie - Ontwikkelingen in de Noordzee - Verslag NeVER-bijeenkomst 21 maart 2019

Voor de eerste keer sinds haar oprichting kwam de NeVER in Utrecht bijeen, en wel op 21 maart 2019 op het kantoor van Energiebeheer Nederland. Het thema van de bijeenkomst was ‘Systeemintegratie in...