Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2019 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. B.J. Drijber
mr. F. Elskamp
mr. dr. H.P.A. Knops
mr. P.I.W.R. Maandag
mr. M.W.F. Oosterhuis
drs. C.M.A. Prins
dr. T. Vanden Borre

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

Inleiding

Voorwoord

Michelle de Rijke

In de eerste bijdrage in deze aflevering met de titel Klimaatrecht tussen marktwerking en overregulering zet prof. dr. Edwin Woerdman uiteen hoe de juridische vormgeving van emissiehandel de efficiëntie van klimaatbeleid en daarmee de kosten van de energietransitie beïnvloedt. Hij licht dit mede toe aan de hand van andere instrumenten voor klimaatbeleid en waarschuwt daarbij voor overregulering. Deze bijdrage is een verkorte versie van de oratie die de auteur uitsprak bij de aanvaarding van het hoogleraarschap bij de Rijksuniversiteit Groningen op 26... ...lees meer

Artikel

Klimaatrecht tussen marktwerking en overregulering

prof. dr. E. Woerdman1

Klimaatverandering staat hoog op de politieke agenda. Burgers in Europa zien klimaatverandering als een van de vijf belangrijkste uitdagingen voor de Europese Unie (EU). Voor Nederlanders staat klimaatverandering zelfs in de top-3 van grootste politieke vraagstukken, na immigratie en overheidsfinanciën.[2] De kosten van klimaatbeleid bedragen ongeveer 0,8 tot 4 procent van het mondiale inkomen, waarmee we economische schade van zo’n 1,5 tot 12 procent van het mondiale inkomen kunnen voorkomen.[3] Klimaatbeleid kost dus hoogstwaarschijnlijk minder dan niets do... abonneren of dit artikel kopen.

Net Anders - II - Een diversiteit aan private netten en directe lijnen

mr. Julia Eijkens, mr. drs. Peter van Asperen en mr. dr. Vincent Lindijer 1

In ons artikel van 4 juli 2018[2] hebben wij de ontwikkelingen geschetst op het gebied van private netten en in het bijzonder de Gesloten Distributiesystemen (hierna: GDS dan wel GDS’sen) waarvoor de Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) een ontheffing kan verlenen. In dat artikel kondigden wij al aan dat wij in een tweede deel in zouden gaan op andere vraagstukken over private netten. Denk dan aan het reactieve toezicht bij recreatienetten of regelgeving over het beheer van private netten die zijn aangelegd met als doel om duurzame, decentrale energieoplossingen te faciliteren. Een... abonneren of dit artikel kopen.

Systeemintegratie in het kader van de energietransitie - Ontwikkelingen in de...

mr. V.C. van Campen1

Voor de eerste keer sinds haar oprichting kwam de NeVER in Utrecht bijeen, en wel op 21 maart 2019 op het kantoor van Energiebeheer Nederland. Het thema van de bijeenkomst was ‘Systeemintegratie in het kader van de energietransitie - Ontwikkelingen in de Noordzee’. Onder systeemintegratie wordt hier verstaan het hergebruik van de bestaande koolwaterstoffeninfrastructuur en de integratie van systemen van de mijnbouwindustrie en de windenergiesector. Erwin Niessen, facility engineer bij Energiebeheer Nederland, sprak over technische uitdagingen. Daarop volgde een presentatie over juridisch... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, mr. G.J. Kreeft, C.T. Nieuwenhout LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova, C.G. Verburg LL.M. en C.J. Vermue LL.M.1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden. Autoriteit Consument & Markt (ACM)Besluit intrekken vergunning van Robin Energie B.V.Bij besluit van 27 februari 2019 (zaaknummer: ACM/19/035070) heeft de ACM de vergunning van Robin Energie B.V. om elektriciteit te leveren aan kleinverbruikers ingetr... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

Deze rubriek bestrijkt de periode februari - maart 2019. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en gesignaleerd zijn. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS