Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2019 nr. 2

Net Anders - II - Een diversiteit aan private netten en directe lijnen

mr. Julia Eijkens, mr. drs. Peter van Asperen en mr. dr. Vincent Lindijer 1

In ons artikel van 4 juli 2018[2] hebben wij de ontwikkelingen geschetst op het gebied van private netten en in het bijzonder de Gesloten Distributiesystemen (hierna: GDS dan wel GDS’sen) waarvoor de Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) een ontheffing kan verlenen. In dat artikel kondigden wij al aan dat wij in een tweede deel in zouden gaan op andere vraagstukken over private netten. Denk dan aan het reactieve toezicht bij recreatienetten of regelgeving over het

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

beheer van private netten die zijn aangelegd met als doel om duurzame, decentrale energieoplossingen te faciliteren. Een ander onderwerp is het ongereguleerde domein van de directe lijn. Zoals beloofd, komen deze onderwerpen in dit artikel aan bod. Net als in het vorige artikel gaan wij daarbij alleen in op de regelingen in de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet), tenzij voor gas andere bepalingen gelden. Wij beginnen ons artikel met een beschrijving van een recent arrest van het Hof van Justitie (hierna: HvJ) over Europese regels voor private netten (paragraaf 1). De inzichten uit dit arrest vormen de leidraad voor onze verdere bespreking van de genoemde onderwerpen. Het HvJ benadrukt dat voor een GDS grotendeels dezelfde verplichtingen gelden als voor elk ander distributiesysteem en dat lidstaten niet zelf nieuwe categorieën distributiesystemen kunnen bedenken waarvoor dan een van de Europese regels afwijkend, verlicht regime geldt. Een centrale vraag in dit artikel is hoe die uitspraak zich dan verhoudt tot al die bijzondere soorten netten die wij in dit artikel beschrijven. In paragraaf 2 gaan wij in op netten die verband houden met duurzame energievoorzieningen, zoals bij wind- of zonneparken. In hoeverre kunnen dergelijke netten als GDS’sen kwalificeren (paragraaf 2.1.)? En, als dat niet kan, in hoeverre is er ruimte om het private beheer van dit soort netten toch toe te staan, bijvoorbeeld als experimentnet (paragrafen 2.2 en 2.3.)? In paragraaf 3.1. gaan wij in op de consequenties van het ontbreken van een ontheffing en in paragraaf 3.2. komt de specifieke situatie voor een recreatienet aan de orde. Vervolgens schetsen wij de regelgeving over directe lijnen in paragraaf 4. Wij sluiten af met afrondende opmerkingen (paragraaf 5).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Europese regelgeving: een GDS als distributiesysteem

1.1. Italiaanse GDS’sen in opstand

1.2. GDS als distributiesysteem

2. Netten bij duurzame decentrale energieoplossingen

2.1. Mogelijkheden voor GDS-ontheffing voor duurzame energieoplossingen

2.2. Duurzaamheid als (nieuwe) grond voor een ontheffing

2.3. Experimentennetten

3. Netten zonder ontheffing

3.1. Verplichting om een netbeheerder aan te wijzen

3.2. Reactief toezicht op recreatieparken

4. Directe lijnen

4.1. Regeling uit de Europese richtlijnen

4.2. Bepalingen in de E-wet en Gaswet

4.3. Procedure voor een directe lijn

5. Afrondende opmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. Julia Eijkens, mr. drs. Peter van Asperen en mr. dr. Vincent Lindijer 1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15570

Verder in 2019 nr.2

 Voorwoord

In de eerste bijdrage in deze aflevering met de titel Klimaatrecht tussen marktwerking en overregulering zet prof. dr. Edwin Woerdman uiteen hoe de juridische vormgeving van emissiehandel de effici...

 Klimaatrecht tussen marktwerking en overregulering

Klimaatverandering staat hoog op de politieke agenda. Burgers in Europa zien klimaatverandering als een van de vijf belangrijkste uitdagingen voor de Europese Unie (EU). Voor Nederland...

 Net Anders - II - Een diversiteit aan private netten en directe lijnen

In ons artikel van 4 juli 2018[2] hebben wij de ontwikkelingen geschetst op het gebied van private netten en in het bijzonder de Gesloten Distributiesystemen (hierna: GDS dan wel GDS’sen) waarvo...

 Systeemintegratie in het kader van de energietransitie - Ontwikkelingen in de Noordzee - Verslag NeVER-bijeenkomst 21 maart 2019

Voor de eerste keer sinds haar oprichting kwam de NeVER in Utrecht bijeen, en wel op 21 maart 2019 op het kantoor van Energiebeheer Nederland. Het thema van de bijeenkomst was ‘Systeemintegratie in...