Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2019 nr. 2

Systeemintegratie in het kader van de energietransitie - Ontwikkelingen in de Noordzee - Verslag NeVER-bijeenkomst 21 maart 2019

mr. V.C. van Campen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Voor de eerste keer sinds haar oprichting kwam de NeVER in Utrecht bijeen, en wel op 21 maart 2019 op het kantoor van Energiebeheer Nederland. Het thema van de bijeenkomst was ‘Systeemintegratie in het kader van de energietransitie - Ontwikkelingen in de Noordzee’. Onder systeemintegratie wordt hier verstaan het hergebruik van de bestaande koolwaterstoffeninfrastructuur en de integratie van systemen van de mijnbouwindustrie en de windenergiesector. Erwin Niessen, facility engineer bij Energiebeheer Nederland, sprak over technische uitdagingen. Daarop volgde een presentatie over juridische uitdagingen die gegeven werd door Dinand Drankier, momenteel beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en voorheen onderzoeker bij het Groningen Centre of Energy Law alwaar hij betrokken was bij het onderzoek naar offshore systeemintegratie in het kader van ‘North Sea Energy 2’. Tot slot presenteerde Max Oosterhuis, advocaat bij Loyens & Loeff, een aantal potentiele w...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Technische uitdagingen

2. Juridische uitdagingen

3. Wetgevingsscenario's

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. V.C. van Campen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15571

Verder in 2019 nr.2

 Voorwoord

In de eerste bijdrage in deze aflevering met de titel Klimaatrecht tussen marktwerking en overregulering zet prof. dr. Edwin Woerdman uiteen hoe de juridische vormgeving van emissiehandel de effici...

 Klimaatrecht tussen marktwerking en overregulering

Klimaatverandering staat hoog op de politieke agenda. Burgers in Europa zien klimaatverandering als een van de vijf belangrijkste uitdagingen voor de Europese Unie (EU). Voor Nederland...

 Net Anders - II - Een diversiteit aan private netten en directe lijnen

In ons artikel van 4 juli 2018[2] hebben wij de ontwikkelingen geschetst op het gebied van private netten en in het bijzonder de Gesloten Distributiesystemen (hierna: GDS dan wel GDS’sen) waarvo...

 Systeemintegratie in het kader van de energietransitie - Ontwikkelingen in de Noordzee - Verslag NeVER-bijeenkomst 21 maart 2019

Voor de eerste keer sinds haar oprichting kwam de NeVER in Utrecht bijeen, en wel op 21 maart 2019 op het kantoor van Energiebeheer Nederland. Het thema van de bijeenkomst was ‘Systeemintegratie in...