Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2019 nr. 2

Jurisprudentie

Deze rubriek bestrijkt de periode februari - maart 2019. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en gesignaleerd zijn.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

NTE 2019/9

ECLI:NL:RBAMS:2019:1208

Rechtbank Amsterdam31 januari 2019

inzake [eisers] tegen Het Nederlands Nationaal Naturistenterrein B.V.

NTE 2019/10

ECLI:NL:GHARL:2019:1380

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden12 februari 2019

inzake Enexis B.V. tegen 20 Overheden

NTE 2019/11

ECLI:NL:RBNHO:2019:908

Rechtbank Noord-Holland13 februari 2019

inzake Delta Onroerend Goed B.V. tegen TenneT TSO B.V.

NTE 2019/12

ECLI:NL:RBGEL:2019:628

Rechtbank Gelderland18 februari 2019

inzake [X] N.V. tegen de heffingsambtenaar van de gemeente Putten

ECLI:NL:RBGEL:2019:62

Rechtbank Gelderland18 februari 2019

inzake [X] N.V. tegen de heffingsambtenaar van de gemeente Neder-Betuwe

NTE 2019/13

ECLI:NL:GHARL:2019:1589

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden19 februari 2019

inzake Gemeente Arnhem tegen Alliander N.V., Liander N.V. en Liander Infra Ooost N.V.

NTE 2019/14

ECLI:NL:RBOVE:2019:593

Rechtbank Overijssel19 februari 2019

inzake R.K. Woningstichting Ons Huis tegen [gedaagde]

NTE 2019/15

ECLI:NL:CBB:2019:66

College van Beroep voor het bedrijfsleven19 februari 2019

inzake Vereniging Eigen Huis tegen de Autoriteit Consument en Markt, met als derde-partijen Eneco Warmte & Koude B.V. en Eneco Warmte & Koude Leveringsbedrijf B.V.

ECLI:NL:CBB:2019:67

College van Beroep voor het bedrijfsleven19 februari 2019

inzake Vereniging Betaalbare Warmte voor de Sniep tegen de Autoriteit Consument en Markt, met als derde-partijen Eneco Warmte & Koude B.V. en Eneco Warmte & Koude Leveringsbedrijf B.V.

NTE 2019/16

ECLI:NL:RVS:2019:53

Raad van State20 februari 2019

inzake [appellant] tegen de minister van Economische Zaken en Klimaat

NTE 2019/17

ECLI:NL:CBB:2019:98

College van Beroep voor het bedrijfsleven12 maart 2019

inzake TenneT TSO B.V. tegen de Autoriteit Consument en Markt, met als derde-partij Tata Steel IJmuiden B.V.

NTE 2019/18

ECLI:NL:GHDHA:2019:581

Gerechtshof Den Haag19 maart 2019

inzake [X] tegen de heffingsambtenaar van de gemeente Rotterdam

NTE 2019/19

ECLI:NL:RBNNE:2019:1100

Rechtbank Noord-Nederland20 maart 2019

inzake N.V. RENDO Holding, RENDO Beheer B.V., N.V. RENDO (regionaal nutsbedrijf) en RENDO Duurzaam B.V. tegen [gedaagde] en Woldomus B.V.

NTE 2019/20

ECLI:EU:C:2019:233

C-702/17

Hof van Justitie EU21 maart 2019

inzake Unareti SpA tegen Ministero dello Sviluppo Economico e.a.

NTE 2019/21

ECLI:NL:HR:2019:446

Hoge Raad29 maart 2019

inzake Gemeente Voorst tegen Alliander N.V., Liander N.V., Liander Infra N.V.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15572

Verder in 2019 nr.2

 Voorwoord

In de eerste bijdrage in deze aflevering met de titel Klimaatrecht tussen marktwerking en overregulering zet prof. dr. Edwin Woerdman uiteen hoe de juridische vormgeving van emissiehandel de effici...

 Klimaatrecht tussen marktwerking en overregulering

Klimaatverandering staat hoog op de politieke agenda. Burgers in Europa zien klimaatverandering als een van de vijf belangrijkste uitdagingen voor de Europese Unie (EU). Voor Nederland...

 Net Anders - II - Een diversiteit aan private netten en directe lijnen

In ons artikel van 4 juli 2018[2] hebben wij de ontwikkelingen geschetst op het gebied van private netten en in het bijzonder de Gesloten Distributiesystemen (hierna: GDS dan wel GDS’sen) waarvo...

 Systeemintegratie in het kader van de energietransitie - Ontwikkelingen in de Noordzee - Verslag NeVER-bijeenkomst 21 maart 2019

Voor de eerste keer sinds haar oprichting kwam de NeVER in Utrecht bijeen, en wel op 21 maart 2019 op het kantoor van Energiebeheer Nederland. Het thema van de bijeenkomst was ‘Systeemintegratie in...