Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2019 nr. 2

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, mr. G.J. Kreeft, C.T. Nieuwenhout LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova, C.G. Verburg LL.M. en C.J. Vermue LL.M.1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rapporten en overige publicaties

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Besluit intrekken vergunning van Robin Energie B.V.

Bij besluit van 27 februari 2019 (zaaknummer: ACM/19/035070) heeft de ACM de vergunning van Robin Energie B.V. om elektriciteit te leveren aan kleinverbruikers ingetrokken, nadat dit bedrijf bij rechterlijk vonnis van 26 februari failliet is verklaard.

De curator van Robin Energie B.V. heeft inmiddels een energieleverancier gevonden die de klanten van Robin Energie overneemt. Sinds maandag 11 maart 2019 nemen de voormalige klanten van Robin Energie stroom en gas af van WoonEnergie, onderdeel van Eneco.

Het besluit is terug te vinden op www.acm.nl....

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rapporten en overige publicaties

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Besluit intrekken vergunning van Robin Energie B.V.

Visiedocument ‘datagovernance energie’

TenneT

Jaarverslag TenneT Holding B.V.

Gasunie

Gasunie en TenneT publiceren gezamenlijke ‘Infrastructure Outlook 2050’

Groene waterstof voor productie hernieuwbare methanol uit CO2

Resultaten onderzoek ‘Optimale rol van gas in CO2-vrije energiesysteem’

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Aanscherping wetsvoorstel verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Rapport verkenning uitbreiding SDE+ met industriële opties

Staatstoezicht op de Mijnen

Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb)

TcBB publiceert advies over landelijke aanpak afhandeling mijnbouwschade en schadeprotocol gaswinning uit kleine velden op land

Europese Commissie

Biobrandstoffen

DG Mededinging (DG Comp)

ENTSO-E & ENTSO-G

Gezamenlijke Scenario’s ENTSO-E en ENTSOG

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Interference of Fying Insects and Wind Parks

Artikelen in andere tijdschriften

Mededelingen NeVER

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, mr. G.J. Kreeft, C.T. Nieuwenhout LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova, C.G. Verburg LL.M. en C.J. Vermue LL.M.1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15574

Verder in 2019 nr.2

 Voorwoord

In de eerste bijdrage in deze aflevering met de titel Klimaatrecht tussen marktwerking en overregulering zet prof. dr. Edwin Woerdman uiteen hoe de juridische vormgeving van emissiehandel de effici...

 Klimaatrecht tussen marktwerking en overregulering

Klimaatverandering staat hoog op de politieke agenda. Burgers in Europa zien klimaatverandering als een van de vijf belangrijkste uitdagingen voor de Europese Unie (EU). Voor Nederland...

 Net Anders - II - Een diversiteit aan private netten en directe lijnen

In ons artikel van 4 juli 2018[2] hebben wij de ontwikkelingen geschetst op het gebied van private netten en in het bijzonder de Gesloten Distributiesystemen (hierna: GDS dan wel GDS’sen) waarvo...

 Systeemintegratie in het kader van de energietransitie - Ontwikkelingen in de Noordzee - Verslag NeVER-bijeenkomst 21 maart 2019

Voor de eerste keer sinds haar oprichting kwam de NeVER in Utrecht bijeen, en wel op 21 maart 2019 op het kantoor van Energiebeheer Nederland. Het thema van de bijeenkomst was ‘Systeemintegratie in...