Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2019 nr. 2

Het nieuwe Conceptual Framework van de IASB

prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA1 ,2

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Inleiding

In maart 2018 heeft de International Accounting Standards Board (IASB) het ‘Conceptual Framework for Financial Reporting’ gepubliceerd.3 Dit Conceptual Framework (CF) geeft een overzicht van de grondslagen van algemene financiële verslaggeving (‘general purpose financial reporting’4 ). Het CF heeft de volgende doelstellingen:

  • Ondersteunen van de IASB bij het ontwikkelen van standaarden (International Financial Reporting Standards, IFRS) op een consistente basis;
  • Ondersteunen van verschaffers van informatie indien voor een gebeurtenis of transactie geen specifieke standaard bestaat of een standaard alternatieven toelaat;
  • Ondersteunen van alle partijen die betrokken zijn bij financiële verslaggeving om de standaarden te begrijpen en te interpreteren.

Het CF is zelf geen standaard. Het CF kan dan ook niet gebruikt worden om af te wijken van een sp...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De doelstelling van algemene financiële verslaggeving

1.1. Hoofdlijnen CF

1.2. Aantekeningen

2. Kwalitatieve kenmerken van nuttige financiële informatie

2.1. Hoofdlijnen CF

2.2. Aantekeningen

3. Financiële overzichten en de rapporterende entiteit

3.1. Hoofdlijnen CF

3.2. Aantekeningen

4. De elementen van financiële overzichten

4.1. Hoofdlijnen CF

4.2. Aantekeningen

5. Opname en verwijdering

5.1. Hoofdlijnen CF

5.2. Aantekeningen

6. Waardering

6.1. Hoofdlijnen CF

6.2. Aantekeningen

7. Presentatie en informatieverschaffing

7.1. Hoofdlijnen CF

7.2. Aantekeningen

8. Concepten van vermogen en vermogensinstandhouding

8.1. Hoofdlijnen van het CF

8.2. Aantekeningen

9. Slotopmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA1,2
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15577

Verder in 2019 nr.2

 Eigen vermogen of vreemd vermogen: hoe moeilijk kan het zijn?

In de financiële verslaggeving is de balans een weergave van de bezittingen en schulden van de onderneming. Aan de debetzijde staan de activa (bezittingen) en aan de creditzijde de passiva (sc...

 Het belang van de impairment-toets op immateriële vaste activa in de ontwikkelingsfase

In 2016 heeft de Accountantskamer geoordeeld over de controlewerkzaamheden rond de activering van een intern vervaardigd softwaresysteem (AK 16/1441). Daarbij kwam mede naar voren dat o...

 Het nieuwe Conceptual Framework van de IASB

In maart 2018 heeft de International Accounting Standards Board (IASB) het ‘Conceptual Framework for Financial Reporting’ gepubliceerd.[3] Dit Conceptual Framework (CF) geeft een overzicht...

 Eigen vermogen en vreemd vermogen in de enkelvoudige jaarrekening volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

In de actuele versie van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving gelden voor de enkelvoudige jaarrekening andere criteria dan voor de geconsolideerde jaarrekening wat betreft de classi...

 Praktijkvraag - De ‘verzamelwetswijziging’ uit september 2018 is over het hoofd gezien; wat nu?

Begin 2019 ontstond een gerucht dat er in de zomer van 2018 plots een onaangekondigde wetswijziging was doorgevoerd in enige bepalingen in Titel 9 Boek 2 BW. Het bijzondere aan deze wijziging was d...

 Annotatie - OK-beschikking jaarrekeningprocedure GGN Holding N.V.

Op 28 juni 2018 oordeelde de Ondernemingskamer (OK) dat de jaarrekening 2016 van GGN Brabant Beheer B.V. moet worden herzien (OK 28 juni 2018, TvJ 2018, nr. 5). Deze annotatie heeft betrekking o...